build-reside iconHerontwikkeling vastgoed

Zes gemeentelijke panden in onze gemeente hebben al enige tijd een andere functie, of hun huidige functie vervalt binnenkort. De panden voldoen niet meer aan de huidige wensen en eisen. Daarom gaan we deze panden verkopen en krijgen ze een andere invulling. Op deze manier kunnen we de locaties een nieuw leven inblazen.

Specifieke uitgangspunten herontwikkeling

De panden worden in de toekomst (deels) afgebroken. Hierdoor ontstaat er ruimte voor woningbouw (met uitzondering van de Bizetstraat). De plannen moeten natuurlijk wel aan bepaalde eisen voldoen. Daarom hebben we voor iedere locatie uitgangspunten opgesteld. Deze uitgangspunten vindt u op de projectpagina van de locatie. Op de projectpagina's vindt u ook een planning.

Locaties

Vragen?

Heeft u vragen over de herontwikkeling van deze locaties? Neem dan contact met ons op.