Herontwikkeling vastgoed

Zes gemeentelijke panden in onze gemeente hebben al enige tijd een andere functie, of hun huidige functie vervalt binnenkort. De panden voldoen niet meer aan de huidige wensen en eisen. Daarom gaan we deze panden verkopen en krijgen ze een andere invulling. Op deze manier kunnen we de locaties een nieuw leven inblazen.

Specifieke uitgangspunten herontwikkeling

De panden worden in de toekomst (deels) afgebroken. Hierdoor ontstaat er ruimte voor woningbouw (met uitzondering van de Bizetstraat).
De plannen moeten natuurlijk wel aan bepaalde eisen voldoen. Daarom hebben we voor iedere locatie uitgangspunten opgesteld.

De uitgangspunten die voor iedere locatie van toepassing zijn (meer gedetailleerd) staan weergegeven in onderstaand document. In november 2022 beslist de gemeenteraad over het vaststellen van de uitgangspunten voor de locaties Da Costastraat 2, Markt 8, Nieuwe Komstraat 19 en Steenhuizen 6.

Locaties

Vragen?

Neem contact met ons op.