Opknappen deel van Pannerden

In 2025 krijgt een deel van Pannerden een opknapbeurt. Het gaat om (een deel van) de Hoogeweg, Wilgenstraat, Prins Willem-Alexanderstraat, Aerdtsestraat, Pastoor Brugmanstraat en de Claudius Civilisstraat. De straten en voetpaden worden vernieuwd. Het riool is meer dan 50 jaar oud en wordt daarom vervangen.

Inrichting

We halen het asfalt uit de wegen en straten dit opnieuw met gebakken klinkers. Er komen nieuwe voetpaden. Waar het kan planten we extra bomen, struiken en planten. Het grasveld op de hoek met de Wilgenstraat krijgt een groener uiterlijk met aanplant van vaste planten. Er komt een half verhard voetpad en een bankje.

Sfeerbeeld Hoogeweg

Verkeersveiligheid

Waar het kan nemen we maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op meerdere kruisingen komen verhoogde plateaus. In de Hoogeweg breiden we de 30km zone uit in noordelijke richting vanaf de aansluiting met de Groenestraat.

Sfeerbeeld Prins Willem-Alexanderstraat - Aerdsestraat

Nieuw riool

Het riool in dit deel van Pannerden is meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. We maken een nieuw gescheiden riool. In plaats van één rioolbuis waar al het water in terechtkomt, komen er twee buizen onder de grond: één voor het vieze afvalwater uit woningen en één voor het relatief schone regenwater. De gemeente Zevenaar speelt hiermee in op de verandering van het klimaat, waarbij hoosbuien steeds vaker voor wateroverlast zorgen. Het gescheiden rioolstelsel zorgt ervoor dat er minder water gezuiverd hoeft te worden. Want als het regent, stroomt het regenwater in de straatkolken en putten en spoelt het daarna naar de rioolbuis voor het regenwater. Dit water gaat dan niet meer naar de zuiveringsinstallatie, maar komt direct in de grond terecht.

Definitief ontwerp

Om te komen tot een goed ontwerp hebben we gesproken met inwoners van dit deel van Pannerden. Van alle opmerkingen en wensen van de inwoners, hebben wij een verslag gemaakt. Waar het kan, hebben wij de wensen verwerkt in het definitieve ontwerp.

Een indruk

Angerlo is onlangs opgeknapt, dit revitaliseringsproject hebben we in april 2024 afgerond. Deze video geeft u een inkijkje van hoe zo’n project eruitziet.

Hoe ziet een revitaliseringsproject eruit?

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Werkzaamheden Vitens en Liander

Vooruitlopend op onze werkzaamheden gaat Vitens in een aantal straten de waterleiding vervangen. De planning is dat zij dit vanaf medio maart/april  2025 gaan doen. Dit is samen afgestemd zodat u als bewoner van de wijk maar één keer overlast heeft.

Netbeheerder Liander gaat het elektriciteitsnet verzwaren zodat u ook in de toekomst van stroom gebruik kunt blijven maken. Dit maakt geen deel uit van ons project, maar zij zullen ook in het projectgebied aan het werk gaan. Wij doen ons uiterste best om dit goed met Liander af te stemmen zodat de weg maar één keer opgebroken hoeft te worden.

Informatie en contact

De bewoners van de desbetreffende straten ontvangen vanaf de start van de werkzaamheden regelmatig een nieuwsbrief via de post. Via deze nieuwsbrief informeren wij hen over wat er precies staat te gebeuren in hun wijk en wanneer.

We zijn nu nog bezig met de voorbereidingen en daarna kunnen we aan de slag met de aanbesteding van een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. We verwachten in het tweede kwartaal van 2025 te kunnen starten. De werkzaamheden duren ongeveer één jaar.

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij omgevingsmanager Natasha Schüller via (0316) 595 111 of vul het contactformulierexterne-link-icoon in.