Privacy

De gemeente Zevenaar gaat heel voorzichtig om met uw persoonlijke gegevens en privacy. We houden ons aan deĀ Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat betekent dat de gemeente nooit zomaar gegevens aan anderen geeft, behalve :

  • als dat nodig is om de door u gevraagde dienst uit te voeren
  • als het volgens de wet verplicht is

We gebruiken de gegevens die u verstrekt alleen maar voor het product of de dienst die u nodig heeft.