Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Toegankelijkheid

De gemeente Zevenaar vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op onze website makkelijk kan gebruiken, bekijken en vinden. Met iedereen bedoelen we ook echt iedereen. Dus ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Het is daarnaast belangrijk dat de website via elke computer, tablet of smartphone toegankelijk is.

Voldoen aan de toegankelijkheidseisen

Onze gemeentelijke websites voldoen nog niet aan alle toegankelijkheidseisen uit de internationale standaard met de naam EN 301 549. Wij werken er continu aan om dit te verbeteren.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaringen van alle websites van de gemeente Zevenaar.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de digitale toegankelijkheid te verbeteren:

Toetsen

De gemeente maakt gebruik van SiteImprove: een hulpmiddel waarmee de site onder andere kan worden getoetst op toegankelijkheid. De verbeterpunten pakken we stapsgewijs op, waar nodig in samenwerking met onze leverancier. 

Werkprocessen

Het toepassen van de toegankelijkheidseisen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de website (redactie, beheer, doorontwikkeling). De webredactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Heldere taal

Het leesniveau van de teksten op onze website is B1/B2. De teksten zijn te begrijpen door ten minste 40 tot 65 procent van de Nederlandse bevolking. Met trainingen bevordert de gemeente bij medewerkers het schrijven van eenvoudige teksten. Komt u toch een moeilijke tekst tegen? Laat het dan weten. Geef in de tekst aan wat u moeilijk vindt of maak een foto en stuur deze door naar Datkanduidelijker@Zevenaar.nl.

Pdf-bestanden

Omdat pdf-bestanden via veel verschillende kanalen binnenkomen (intern en extern) en niet iedereen over de kennis en/of software beschikt om een pdf geheel toegankelijk te maken, voldoen niet alle bestanden aan de toegankelijkheidseisen. 
Wij streven ernaar de informatie uit de pdf-bestanden volledig toegankelijk aan te bieden. Wij bekijken per pdf of deze toegankelijk gemaakt kan worden of dat er een toegankelijke alternatieve oplossing kan worden geboden. (Invulbare) pdf-formulieren op onze website worden stapsgewijs vervangen door toegankelijke webformulieren.

Leveranciers

Op onze website verwijzen we naar andere websites of applicaties, zoals het afsprakenportaal, de afvalwijzer en het raadsinformatiesysteem. Niet al deze websites voldoen aan alle toegankelijkheidseisen. Wij zijn in gesprek met de leveranciers om zaken volledig toegankelijk te maken.

Onderstaand vindt u een overzicht van websites/applicaties die voldoen aan de toegankelijkheidseisen:

Overzicht website en applicaties
Website/applicatie Leverancier Verklaring van toegankelijkheid
Internetafspraken portaal JCC Software https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-1346
Naarmijnafspraak JCC Software https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-1346
Afvalwijzer (website) Addcomm pdf Onderzoeksrapport Mijnafvalwijzer (website) (PDF, 1.81 MB)
Afvalwijzer (app) Addcomm pdf Onderzoeksrapport Afvalwijzer (app) (PDF, 2.13 MB)
Chat applicatie CoBrowser

https://www.accessibility.nl/inspecties/inspectie/site-1453

Nieuwe website

De gemeente bouwt aan een nieuwe website. Bij de aanbesteding voor de nieuwe website is rekening gehouden met toegankelijkheid. De nieuwe website zal (technisch) volledig toegankelijk zijn. Halverwege 2022 gaat de nieuwe website live.

Meer informatie

Op de website www.digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.

Vragen

Is er, ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, iets op onze website voor u niet goed toegankelijk? Laat het ons weten via gemeente@zevenaar.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.