default iconOverzicht websites en apps

Hieronder vindt u een overzicht van websites en apps waarvoor gemeente Zevenaar verantwoordelijk is. Voor sommige websites geldt een gedeelde verantwoordelijkheid met andere organisaties.

Als de website of app een toegankelijkheidsverklaring heeft staat deze in het overzicht. U vindt de toegankelijkheidsverklaringen ook in het register op www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register.

Overzicht websites van gemeente Zevenaar

Website/ app Omschrijving Toegankelijkheidsverklaring
zevenaar.nl Hoofdwebsite 515
fixi.nl Meldingen openbare ruimte 6369
grootholthuizen.nl Informatie over de nieuwe wijk Groot Holthuizen 1609
eDiensten.nl Digitale diensten Burgerzaken  
7poort.nl Informatie over Business Park 7Poort 1607
zevenaar.pcportal.nl Financiële stukken gemeente Zevenaar 1597
wies.nu Intranet  6004
zevenaarverbindt.nl Online participatieplatform 7902
zevenaarincijfers.nl Website met data over gemeente  
werkenbijzevenaar.nl Werken-bij website gemeente 9266
zevenaardoet.nl Platform voor bewonersinitiatieven gemeente Zevenaar 9893

Overzicht apps van gemeente Zevenaar

Afvalwijzer Afvalwijzer 4852
Fixi  Meldingen openbare ruimte 6371