Totaaloverzicht wensen/ideeën voor de revitalisering van ‘Pannerden’

In 2025 krijgt een deel van Pannerden een opknapbeurt. Op dinsdag 14 mei 2024 hebben wij een inloopbijeenkomst gehouden voor de omwonenden van het projectgebied. Dit is een overzicht van alle opmerkingen en suggesties die gedaan zijn. In dit overzicht geven we ook aan of deze zijn verwerkt in het ontwerp met daarbij een korte toelichting.

ThemaOpmerkingen/wensenVerwerkt in het ontwerpToelichting
Snelheid en verkeersveiligheid

Kijk nog even goed waar de snelheidsremmers moeten komen.

  • Hoogeweg traject Groenestr. – Wilgenstr. nu geen snelheidsremmers
  • Geen plateau op kruising CL. Civiliusstr – Past. Brugmanstr. voorzie in huidige situatie wel een plateau. 
JaOp het wegvak Hoogeweg (tussen de Groenestraat – Wilgenstraat) en kruising Claudius Civilisstraat/Pastoor Brugmanstraat worden verkeersplateau’s toegevoegd.
Vervang de geplande drempel Aerdtsestr. – Pas. Brugmanstr. door ‘groene’ wegversmallingen (zie Nieuwstr). NeeHet doel van het toepassen van verkeersplateau’s is om de snelheid eruit te halen en te zorgen voor een veilige oversteeklocatie van en naar overzijde. Bij het toepassen van wegversmallingen, zeker in combinatie met weinig verkeersaanbod, is dat niet het geval. 
Bestrating

Een inrit met groenverharding heeft veel nadelen:

  • Gladheid bijv. in de herfst
  • Sneeuwschuiven lukt niet meer
  • Onderhoud
JaBij de materiaalkeuze en aanleg wordt hier rekening mee gehouden. Het onderhoud is voor de gemeente Zevenaar.
Komt er ook nieuw straatwerk op het Dorpsplein?NeeHet Dorpsplein behoort niet tot het projectgebied.
Er komt straks meer groen. In de oude situatie wordt dit al niet naar behoren onderhouden. N.v.t.Het onderhoud is voor de gemeente Zevenaar.
GroenvoorzieningDorpsplein 17: Liever geen groenvak naast de oprit aan de Cl. Civiliusstr. i.v.m. parkeren. JaHet ontwerp wordt aangepast. 
In de Pas. Brugmanstr. is een van de bomen gekapt. Kan hier een nieuwe voor worden terug geplant? JaWe planten hier een nieuwe boom.
Er komen hoge bomen voor de woningen, waar men tegenwoordig iedereen aan de zonnepanelen wil hebben ‘schaduw”. JaBij de bepaling van de soortkeuze van de bomen wordt hier rekening mee gehouden. 
ParkerenLet op aantal parkeerplaatsen minimaal conform huidig in de Pr. Willem Alexanderstraat. JaHier wordt in het ontwerp rekening mee gehouden. Daarbij wordt ook gekeken naar de huidige bezettingsgraad van de parkeerplaatsen.
Er zijn te weinig parkeerplaatsen in de Nieuwstraat (landelijke norm 1.75 plaats per woning).JaHier wordt in het ontwerp rekening mee gehouden. Daarbij wordt ook gekeken naar de huidige bezettingsgraad van de parkeerplaatsen. 
.Parkeerplekken handhaven in de Aerdtsestraat. Ja, door parkeren op rijbaanDe parkeerplaatsen komen te vervallen en worden ingericht als groenstrook. Er kan op de rijbaan geparkeerd worden waardoor van minder parkeerplaatsen geen sprake is.  
Aerdtsestraat aan 2 kanten parkeren. Gevaarlijk voor de kinderen die zomaar oversteken naar de kinderboerderij. Graag opnieuw bekijken. NvtHet wegprofiel is zodanig dat er maar aan 1 zijde van de weg geparkeerd kan worden, bij voorkeur aan de zijde van de oneven huisnummers/kinderboerderij.
Aan de Hoogeweg komen minder parkeerplaatsen dan in oude situatie. Nu staat het dagelijks al vol. NeeBij het ontwerp is naast het huidige aantal parkeerplaatsen ook gekeken naar de bezetting ervan. Geconstateerd is dat aan de Hoogeweg de bezetting nooit 100% is. Daarom handhaven we het conceptontwerp. 
Graag de parkeervakken bij Aerdtsestraat 14-16 behouden i.p.v. groen. Nu is er al bijna geen parkeergelegenheid  nabij de kinderboerderij.NeeDe parkeerplaatsen komen te vervallen en worden ingericht als groenstrook. Te meer ook omdat er nu ook niet geparkeerd kan worden (inritten). Er kan op de rijbaan geparkeerd worden. Van minder parkeerplaatsen is geen sprake. 
Parkeerplaatsen tegenover Pr. W. Alexanderstraat 8 worden in het nieuwe plan minder. Svp dit goed overwegen. Nu maakt het eerste woonblok van huisnr 3 t/m 9 hier ook gebruik van!JaHet ontwerp wordt op dit onderdeel aangepast.
WeginrichtingHoogeweg: Drukste weg in Pannerden van/naar centrum. Ook regelmatig vrachtverkeer i.v.m. bevoorrading supermarkt. 4.80 rijbaanbreedte is erg smal daar. Twee vrachtauto’s of vrachtauto-tractor kunnen elkaar niet passeren.NeeDe maatvoering voldoet aan de geldende richtlijnen. Het wegontwerp aanpassen op de mogelijke passage van één of meerdere vrachtauto’s en landbouwvoertuigen  tegelijkertijd zal leiden tot een fors grotere wegbreedte en veel hogere verkeerssnelheid. Dat is niet wenselijk, ook niet in verband met verkeersveiligheid. 
De breedte vanaf kruispunt Zandweg tot midden dorp zou 4.8 worden. Het eventuele vrachtverkeer en veel werkende mensen gaan 2x per dag over deze ‘smalle’ straat. Voor een vloeiende ochtend- en avondspits is het wellicht beter als deze straat breder ontworpen wordt. NeeDe wegbreedte voldoet aan de maatvoering die hier vanuit de richtlijnen voor wegontwerp voor staan en zijn passend bij het verkeersaanbod. 

Huidige situatie 

Pastoor Brugmanstr. / Cl. Civiliusstr. 

  • Verkeersplateau bij deze kruising waar ook een doorgang is tussen de aanleunwoningen door richting Schoolstr. Voor fietsers en wandelaars. Dit plateau haalt de snelheid eruit en compenseert het verminderde zicht. In de nieuwe situatie is dit plateau er niet meer, maar wordt gesitueerd bij Pas. Brugmanstr./Aerdtsestr.
  • Verwijder verkeersdrempels en plaats versmallingen daarvoor in de plaats, net als nu in de Nieuwstr. recentelijk is aangebracht. 
JaHet ontwerp wordt ter hoogte van de kruising Claudius Civilisstraat/Pastoor Brugmanstraat aangepast. Het toepassen van wegversmallingen leidt, zeker bij weinig verkeersaanbod, niet tot de gewenste snelheidsverlaging en veiligere oversteek ter hoogte van de kruising Aerdtsestraat/ Pastoor Brugmanstraat. Het toepassen van een  verkeersplateau doet dat wel. 
DiversenHuisje van Liander verplaatsen op hoek Aerdtsestraat.NeeDe locatiekeuze voor plaatsing van een trafohuisje wordt door grotendeels door netbeheerder Liander gemaakt en is van vele factoren afhankelijk.
Specifieke wensen

Ik had het idee dat ik graag een omheinde speeltuin voor honden zou willen, waar de hondenbezitters de honden vrij kunnen laten spelen.

Ik had ook een idee voor een mooie plek: achter de sporthal, tussen de brandweer en de palletfabriek. Zie onderstaande foto. 

Er is al een bankje en een prullenbak, er is dus alleen een hekwerk nodig, zodat de honden niet over de weg kunnen rennen. 

Ik ben nu benieuwd wat de gemeente kan doen of hoe ik dit kan realiseren. Een andere plek is natuurlijk ook mogelijk, maar er is nu helemaal niets in Pannerden voor de hondenbezitters.

NvtDit gebied valt niet binnen het projectgebied. Wel hebben wij uw verzoek doorgegeven aan de afdeling groenbeheer. Zij gaan ook over hondenveldjes.