Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Verbinding snelwegen A15/A12

Het Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 twaalf kilometer doortrekken naar de A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek.

Verbreding A12

Onderdeel van dit project is de verbreding van de A12. Tussen Duiven (afslag 28) en knooppunt Oud-Dijk wordt de A12 aan weerszijde verbreed van twee naar drie rijstroken. Tussen het knooppunt Oudbroeken/De Liemers en de nieuwe aansluiting Hengelder komen vier rijstroken.

Planning

Hier vindt u de planning voor het project A12/A15. Deze planning is onder voorbehoud. Kijk op de website van Rijkswaterstaat voor de meest actuele informatie.

Gereed: 2022 - 2024
Maart 2017 Vaststelling tracébesluit door toenmalig minister Schultz van Haegen
Medio 2018 Start werkzaamheden door derden ter voorbereiding op de realisatiefase van de A12/A15
2018 Aanbesteding DBFM-contract
2019 Uitspraak Raad van State: tracébesluit onherroepelijk
Eerste kwartaal 2020 Opdrachtverlening DBFM-contract
2020 Start realisatie
2022 - 2024 Openstelling A15 en verbreding A12/A15 gerealiseerd

Algemene informatie

Voor algemene informatie over het project ViA15 kunt u bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800 8002 (maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur).

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u aan voor de Nieuwsbrief van Via15 of volg de actualiteiten op www.rws.nl/via15.

Het ViA15 Loket

Gezamenlijk hebben de partijen afgesproken om tijdens de voorbereidende werkzaamheden één centraal aanspreekpunt, het ViA15 Loket, te realiseren. Het ViA15 Loket richt zich voornamelijk op informatievoorziening, het monitoren van klachten, schademelding en schadeafhandeling. Het ViA15 Loket is tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur) bereikbaar. Dit kan per e-mail en op telefoonnummer 088-797 49 13