Verbinding snelwegen A15/A12

Het Rijk en provincie Gelderland wil de A15 twaalf kilometer doortrekken naar de A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek.

Verbreding A12

Onderdeel van dit project is de verbreding van de A12. Tussen Duiven (afslag 28) en knooppunt Oud-Dijk wordt de A12 aan weerszijde verbreed van twee naar drie rijstroken. Tussen het knooppunt Oudbroeken/De Liemers en de nieuwe aansluiting Hengelder komen vier rijstroken.

Planning

Het Tracébesluit ViA15 is nog niet onherroepelijk. Op het moment dat de Raad van State het tracébesluit onherroepelijk verklaart, start de realisatie van de ViA15. In aanloop naar de uitspraak van de Raad van State, worden zeer beperkt voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.  

De aannemer maakt na een onherroepelijk tracébesluit een nieuwe planning.

Algemene informatie

Voor algemene informatie over het project ViA15 kunt u contact opnemenexterne-link-icoon met Rijkswaterstaat.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaatexterne-link-icoon. U kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief.