Herontwikkeling Markt 8

Het pand van de voormalige bibliotheek aan de Markt 8 in Lobith heeft al enige tijd een andere functie. Het pand voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen. Daarom gaan we dit pand verkopen en krijgt deze locatie een andere invulling. Op deze manier kunnen we dit deel van de wijk een nieuw leven inblazen.

Doelstelling

Het pand aan de Markt 8 krijgt een nieuwe invulling. Het oude gedeelte van het pand blijft behouden. De aanbouw aan de Marktzijde wordt afgebroken. Op de plek van de aanbouw komt een gevel die bij het oude gedeelte past, met mogelijkheden voor een nieuwe entree. De ruimte voor het pand wordt ook meegenomen in de plannen. Hier komt een buitenruimte die eventueel als (semi-) openbare ruimte bij het plein kan aansluiten. Bebouwing voor het pand is niet wenselijk.

Naast woonfuncties in het pand, is ook invulling met horeca, een winkelfunctie of een maatschappelijke functie op deze plek mogelijk.

De definitieve uitgangspuntenexterne-link-icoon voor deze locatie zijn in november 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Herontwikkeling Markt 8

Woningbouwprogramma

Verschillende woonvormen zijn mogelijk. Het aantal wooneenheden staat niet vooraf vast. Een andere invulling, of een combinatie met wonen is ook mogelijk. De appartementen zijn geschikt voor één- of tweepersoonshuishoudens in de huur- of koopmarkt.

Verkeer en parkeren

Het uitgangspunt is dat parkeren in de directe omgeving voldoende mogelijk is (capaciteit dorpshuis). Verder onderzoek wordt uitgevoerd als er meer duidelijk is over de nieuwe plannen voor deze locatie.

Groene buitenruimte

In de richting van de Markt is een eigen groene (verblijfs)ruimte mogelijk, zoals een terras, een entreegebied of een tuin. Dit is afhankelijk van de invulling van het pand. Momenteel wordt er gewerkt aan een herinrichting van de openbare ruimte. Hier moet het plan op aansluiten.

Planning

Er is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Van een maatschappelijke bestemming gaan we naar een woonbestemming. U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon. Het bestemmingsplan is in de gemeenteraad van 28 februari 2024 vastgesteld.

Daarnaast hebben wij na een openbare selectieprocedure een ontwikkelaar gekozen. De ontwikkelaar heeft een plan voor deze locatie gemaakt.

Vragen?

Heeft u vragen over de herontwikkeling van deze locaties? Neem dan contact met ons op.