Herontwikkeling Vincent van Goghstraat 4

Het voormalige pand van de Volksuniversiteit aan de Vincent van Goghstraat 4 voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen. Daarom willen we dit pand slopen en deze locatie een andere invulling geven. Op deze manier kunnen we dit deel van de wijk een nieuw leven inblazen. Dit plan staat voorlopig op pauze, omdat we het pand momenteel gebruiken als schoollocatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Doelstelling

Als we het pand niet meer gebruiken als schoollocatie voor Oekraïense vluchtelingen, willen we het pand afbreken. Er kunnen op deze locatie vervolgens woningen worden gebouwd, in combinatie met een mooie groenvoorziening en opslag van regenwater. We verwachten dat we het pand nog 4 à 5 jaar als schoollocatie gebruiken.

Herontwikkeling Vincent van Goghstraat 4

Woningbouwprogramma

We hopen dat er op deze locatie 20 nieuwe woningen kunnen komen. De keuze in woningtypen is grotendeels vrij zodat er verschillende type woningen kunnen komen, met ruimte voor ongeveer 60% van de woningen in het sociale segment.

Groene buitenruimte

De nieuwe groene aankleding ligt centraal waardoor de nieuwbouw en de twintigtal bestaande woningen hierop uitkijken. Er is ook ruimte voor de opslag van regenwater en speeltoestellen. Een ontwerp volgt op een later moment.

Uitgangspunten

De plannen moeten natuurlijk wel aan bepaalde eisen voldoen. Daarom hebben we uitgangspunten opgesteld. Deze voorlopige uitgangspunten kunt u hieronder digitaal vinden.

Vragen?

Heeft u vragen over de herontwikkeling van deze locaties? Neem dan contact met ons op.