Herontwikkeling Bizetstraat 1

Het pand van de basisschool aan de Bizetstraat 1 voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen. Daarom krijgt dit pand een andere invulling. Op deze manier kunnen we dit deel van de wijk een nieuw leven inblazen.

Doelstelling

Het pand aan de Bizetstraat gaan we weghalen. Er komt geen bebouwing voor terug. Op de plek van de voormalige school komt groen en een opslag van regenwater. Meer groen in de wijk zorgt voor het afnemen van zogenoemde hittestress, aangezien een groene omgeving hitte beter kwijt kan dan een verharde omgeving. De groene omgeving krijgt de functie van een buurtpark. Samen met het Cruyffcourt trapveld heeft het nieuwe buurtpark een centrale ligging in de wijk.

De uitgangspunten voor deze locatie zijn in december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld en kunt u hier digitaalexterne-link-icoon vinden.

Planning

Voor de locatie Bizetstraat is een aanvraag gedaan voor een provinciale subsidie. Deze is verleend. Samen met de buurt maken we een ontwerp voor het buurtpark en daarna gaan we aan de slag met de uitvoering. Het afbreken van het bestaande pand is in voorbereiding.

Vragen?

Heeft u vragen over de herontwikkeling van deze locaties? Neem dan contact met ons op.