Herontwikkeling Nieuwe Komstraat 19

Het voormalige kinderdagverblijf aan de Nieuwe Komstraat 19 heeft al enige tijd een andere functie. Het pand voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen. Daarom wordt dit pand gesloopt en komt er ruimte voor kleinschalige woningbouw. Op deze manier kunnen we dit deel van de wijk een nieuw leven inblazen.

Stedenbouwkundige opzet

De definitieve uitgangspuntenexterne-link-icoon voor deze locatie zijn in november 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Voor deze locatie denken we aan patiowoningen, in het midden/hoge segment. De nieuwe woningen worden op de plek van de oude school gebouwd. Richting de nabijgelegen woningen blijft iets meer afstand. De woningen komen op iets kortere afstand tot de Nieuwe Komstraat. Tussen het Vogelpad en het trapveld komt een groene verbinding.

De bebouwing heeft één laag, met ruimte om accenten in een tweede laag te maken. De woningen worden in één blok gemaakt met aandacht voor fraaie gevels/wanden.

Het nieuwbouwplan voldoet aan het zogenoemde ‘paraplubestemmingsplan Parkeren’ van de gemeente Zevenaar. Iedere woning krijgt in ieder geval één parkeerplek op eigen terrein. Daarnaast zijn in de directe omgeving meer parkeerplekken aanwezig (capaciteit voormalig kinderdagverblijf ).

Herontwikkeling Nieuwe Komstraat 19

Groene buitenruimte

Het groen dat aanwezig is, blijft behouden en wordt eventueel aangevuld. We zorgen voor een verbinding met de al aanwezige groene gebieden.

Planning

Er is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Van een maatschappelijke bestemming gaan we naar een woonbestemming. Het ontwerpbestemmingsplan is in procedure (u kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon). De gemeenteraad stelt het plan in de eerste helft van 2024 vast.

Met een openbare selectieprocedure hebben we Zegers Bouw geselecteerd als ontwikkelende partij. Deze partij werkt de plannen uit. 

Vragen?

Heeft u vragen over de herontwikkeling van deze locaties? Neem dan contact met ons op.

Heeft u vragen over de verkoop(procedure)? Neem dan contact op met Zegers Bouw.