build-reside iconHerontwikkeling Nieuwe Komstraat 19

Het voormalige kinderdagverblijf aan de Nieuwe Komstraat 19 heeft al enige tijd een andere functie. Het pand voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen. Daarom wordt dit pand gesloopt en komt er ruimte voor kleinschalige woningbouw. Op deze manier kunnen we dit deel van de wijk een nieuw leven inblazen.

Stedenbouwkundige opzet

De definitieve uitgangspunten voor deze locatie zijn in november 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Voor deze locatie denken we aan patiowoningen, in het midden/hoge segment. De nieuwe woningen worden op de plek van de oude school gebouwd. Richting de nabijgelegen woningen blijft iets meer afstand. De woningen komen op iets kortere afstand tot de Nieuwe Komstraat. Tussen het Vogelpad en het trapveld komt een groene verbinding.

De bebouwing heeft één laag, met ruimte om accenten in een tweede laag te maken. De woningen worden in één blok gemaakt met aandacht voor fraaie gevels/wanden.

Het nieuwbouwplan voldoet aan het zogenoemde ‘paraplubestemmingsplan Parkeren’ van de gemeente Zevenaar. Iedere woning krijgt in ieder geval één parkeerplek op eigen terrein. Daarnaast zijn in de directe omgeving meer parkeerplekken aanwezig (capaciteit voormalig kinderdagverblijf ).

Groene buitenruimte

Het groen dat aanwezig is, blijft behouden en wordt eventueel aangevuld. We zorgen voor een verbinding met de al aanwezige groene gebieden.

Planning

Er is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Van een maatschappelijke bestemming gaan we naar een woonbestemming. Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 19 oktober 2023 voor zes weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Daarnaast hebben wij na een openbare selectieprocedure een ontwikkelaar gekozen. De ontwikkelaar heeft een plan voor deze locatie gemaakt.

Op dinsdag 31 oktober organiseren wij een inloopbijeenkomst. Samen met de ontwikkelaar vertellen wij u graag meer over het plan en het bijbehorende (ontwerp)bestemmingsplan. U bent van harte welkom in het Gildehuis (Dorpsdijk 16 in Lobith) tussen 18.00 en 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen.

Herontwikkeling Nieuwe Komstraat 19