traffic iconGebiedsopgave Babberich en omgeving

Een betere en veiligere verbinding vanaf de N811 naar de A12 is een grote wens van de inwoners van Babberich en de zes dorpen van het Gelders Eiland. En ook wij delen die wens. We hebben daarom samen met de provincie Gelderland onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het Gelders Eiland beter te verbinden met de A12.

Overlast

Bewoners, bezoekers, toeristen en de transporten van bedrijven maken allemaal veel gebruik van de N811. Met name Babberich en ook Zevenaar heeft daardoor te maken met veel (vracht)verkeer van en naar het Gelders Eiland. Dit zorgt al jaren voor onder andere geluidshinder en een toenemend gevoel van onveiligheid. Door meerdere aanpassingen in en rond Babberich te doen, moet hier verandering in komen.

Het plan

Door het doortrekken van het Witte Kruis naar de A12 kunnen we de Dorpsstraat en de Babberichseweg minder belangrijk maken voor doorgaand verkeer. Een parallelweg langs het Witte Kruis kan mogelijk de overlast voor de aanwonenden verminderen. Of deze wegen er ook daadwerkelijk komen is nog niet bekend. Er is niet alleen een verkeersprobleem rondom Babberich, maar er spelen meer thema’s. Daarom wordt de aanleg van nieuwe wegen gecombineerd met onder andere de ontwikkeling van wonen, werken, landschap, recreatie en energie-transitie.

Nog geen budget beschikbaar

Voor het uitvoeren van het plan is nog geen budget. Het uitvoeren van het plan is moeilijk en kostbaar. Door het plan in delen uit te voeren vergroten we de haalbaarheid. Dit betekent dat we misschien delen van het plan tegelijk uitvoeren met andere Europese, nationale en regionale plannen.

Hoe nu verder?

Het plan wordt nu verder uitgewerkt. Zo kunnen we kijken of we het plan aan kunnen sluiten bij andere Europese, landelijke en regionale plannen. Op basis hiervan volgt een advies over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het plan. De resultaten van deze onderzoeken verwachten we begin 2023 bekend te maken.