Herontwikkeling Steenhuizen 6

Het voormalige schoolgebouw aan de Steenhuizen 6 heeft al enige tijd een andere functie. Het pand voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen. Daarom gaan we dit pand verkopen en krijgt deze locatie een andere invulling. Op deze manier kunnen we dit deel van de wijk een nieuw leven inblazen.

Doelstelling

Op deze plek willen we 17 tot 20 nieuwe appartementen voor één- of tweepersoonshuishoudens laten bouwen voor vitale senioren. Dit zorgt voor doorstroming op de woningmarkt. Het gaat om huur- en koopappartementen. De huurwoningen vallen onder het middenhuursegment (tot 850 euro). Een vernieuwender idee is een zogenoemd ‘meergeneratiehofje’ waarbij meerdere generaties bij elkaar in de buurt wonen. We hebben oog voor het aansluiten/begeleiden van Steenhuizen/Didamseweg en het behoud en de versterking van het aanwezige groen. Bij de oversteekplaats is wat extra ruimte nodig voor een veiligere verkeerssituatie.

De definitieve uitgangspuntenexterne-link-icoon voor deze locatie zijn in november 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Herontwikkeling Steenhuizen 6

Stedenbouwkundige opzet

Het appartementengebouw krijgt maximaal drie lagen. Daarnaast bevat het complex ook bergingen. Bij het ontwerp moet er rekening gehouden worden met de privacy van omwonenden en de schaduw die het pand met zich meebrengt. Achter het pand komt een parkeerplaats, zodat bewoners hun auto bij huis kunnen parkeren. Om de parkeerplaats en het complex heen komt groen. Hierdoor ontstaat een goede afstand tussen de nieuwbouw en de bestaande woningen.

Verkeer en parkeren

De parkeerplaats achter het appartementengebouw moet voldoen aan het paraplubestemmingsplan ‘Parkeren’. De parkeerplaats is bereikbaar via de Didamseweg. We gaan onderzoeken hoe de hinder naar omliggende panden zoveel mogelijk beperkt blijft.

Planning

Er is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Van een maatschappelijke bestemming gaan we naar een woonbestemming. Het ontwerpbestemmingsplan is in procedure (u kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon). Het bestemmingsplan is vastgesteld in de raadsvergadering van 24 april 2024.

Met een openbare selectieprocedure hebben we Zegers Bouw geselecteerd als ontwikkelende partij. Deze partij werkt de plannen uit. 

Vragen?

Heeft u vragen over de herontwikkeling van deze locaties? Neem dan contact met ons op.

Heeft u vragen over de verkoop(procedure)? Neem dan contact op met Zegers Bouw.