Opknappen centrum Lobith

In 2021 hebben wij het eerste deel van het plan ‘Oud Lobith’ uitgevoerd. De Markt en Middenstraat zijn opnieuw ingericht. In 2024 krijgen het overige deel van de Markt, de Komstraat, Dorpsdijk en de Walhof een opknapbeurt. Deze straten krijgen nieuwe bestrating, nieuwe beplanting en waar het kan vervangen we het riool. De werkzaamheden duren tot eind januari 2025.

Inrichting

Bij het opknappen van het dorpshart van Lobith kijken we naar verschillende zaken. We willen Lobith groener maken en meer sfeer geven. Ook pakken we de verkeersveiligheid aan en waar mogelijk komt er extra parkeergelegenheid.

Impressie opknappen centrum Lobith

Verkeersveiligheid

Waar het kan nemen we maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De belangrijkste maatregel is dat we een deel van de Dorpsdijk inrichten als éénrichtingsweg. Vanaf het Gildehuis tot aan de aansluiting met de Walhof is de Dorpsdijk erg smal, auto’s kunnen elkaar niet passeren en dat levert verkeersonveilige situaties op. De rijrichting van dit deel op de dijk is vanaf het kruispunt bij het Gildehuis in de richting van de Walhof. Ook komen er plantvakken in de weg waardoor auto’s moeten manoeuvreren en dus minder snel kunnen rijden. Waar het kan, maken we de voetgangerspaden breder.

Nieuw riool

In de Komstraat en de Walhof maken we een nieuw gescheiden riool. In plaats van één rioolbuis waar al het water in terechtkomt, komen er twee buizen onder de grond: één voor het vieze afvalwater uit woningen en één voor het relatief schone regenwater. De gemeente Zevenaar speelt hiermee in op de verandering van het klimaat, waarbij hoosbuien steeds vaker voor wateroverlast zorgen. Het gescheiden rioolstelsel zorgt ervoor dat er minder water gezuiverd hoeft te worden. Want als het regent, stroomt het regelwater in de straatkolken en putten en spoelt het daarna naar de rioolbuis voor het regenwater. Dit water gaat dan niet meer naar de zuiveringsinstallatie, maar komt direct in de grond terecht. In de Dorpsdijk kunnen we geen gescheiden riool maken omdat de huisaansluitingen op verschillende rioolbuizen zijn aangesloten. Ook is deze dijk een waterkering wat graven in de dijk moeilijk maakt.

Definitief ontwerp

Om te komen tot een goed ontwerp hebben we gesproken met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen in het projectgebied. Van alle opmerkingen en suggesties die gedaan zijn, hebben wij een verslag gemaakt. Waar het kan, hebben wij deze verwerkt in het definitieve ontwerp.

Ontwerp centrum Lobith

Informatie en planning

De bewoners, ondernemers, instellingen en verenigingen ontvangen vanaf maart 2024 regelmatig een nieuwsbrief via de post. Via deze nieuwsbrief informeren wij hen over wat er precies staat te gebeuren in hun wijk en wanneer.

Na de kermis en het kringconcours De Liemers starten we op maandag 27 mei 2024 met de werkzaamheden. We voeren het project in verschillende fases uit zodat het gezondheidscentrum, het Gildehuis, zalencentrum Schipperspoort en de winkels zo goed mogelijk bereikbaar blijven. 

Fasekaart opknappen centrum Lobith
 • Fase 1A: Komstraat (tussen Smidstraat en Transeedijk) en Smidstraat (tussen Komstraat en Dorpsdijk)
 • Fase 1B: Komstraat (tussen Markt en Smidstraat)
 • Fase 2: Dorpsdijk (tussen Walhof en Dorpsdijk 30)
 • Fase 3A: Dorpsdijk (tussen Markt en Dorpsdijk 30)
 • Fase 3B: Markt (langs plein en parkeerplaats achter gezondheidscentrum)
 • Fase 4: Markt (parkeerplaats naast kerk en aansluiting op Dorpsdijk)
 • Fase 5: Walhof
 • Fase 6: Dorpsdijk (tussen Markt en Smidstraat)

We verwachten eind januari 2025 klaar te zijn.

Bouwapp

Met de Bouwapp houdt Dostal Wegenbouw u tijdens de werkzaamheden op de hoogte. Hoe werkt dat?

 • Download de Bouwapp in de App Store of Play Store
 • Zoek in de app naar: opknappen centrum Lobith
 • Tik op het plusje om het project te volgen. Klaar!

Vragen

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij omgevingsmanager Natasha Schüller via (0316) 595 111 of het contactformulierexterne-link-icoon.