default iconOpknappen centrum Lobith

In 2021 hebben wij het eerste deel van het plan ‘Oud Lobith’ uitgevoerd. De Markt en Middenstraat zijn opnieuw ingericht. In 2024 krijgen het overige deel van de Markt, de Komstraat, Dorpsdijk en de Walhof een opknapbeurt. Dit is fase 2. Deze straten krijgen nieuwe bestrating, nieuwe beplanting en waar het kan vervangen we het riool. De werkzaamheden duren tot ongeveer november 2024.

Inrichting

Bij het opknappen van het dorpshart van Lobith kijken we naar verschillende zaken. We willen Lobith groener maken en meer sfeer geven. Ook pakken we de verkeersveiligheid aan en waar mogelijk komt er extra parkeergelegenheid.

Impressie opknappen centrum Lobith

Verkeersveiligheid

Waar het kan nemen we maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De belangrijkste maatregel is dat we een deel van de Dorpsdijk inrichten als éénrichtingsweg. Vanaf het Gildehuis tot aan de aansluiting met de Walhof is de Dorpsdijk erg smal, auto’s kunnen elkaar niet passeren en dat levert verkeersonveilige situaties op. De rijrichting van dit deel op de dijk is vanaf het kruispunt bij het Gildehuis in de richting van de Walhof. Ook komen er plantvakken in de weg waardoor auto’s moeten manoeuvreren en dus minder snel kunnen rijden. Waar het kan, maken we de voetgangerspaden breder.

Nieuw riool

In de Komstraat en de Walhof maken we een nieuw gescheiden riool. In plaats van één rioolbuis waar al het water in terechtkomt, komen er twee buizen onder de grond: één voor het vieze afvalwater uit woningen en één voor het relatief schone regenwater. De gemeente Zevenaar speelt hiermee in op de verandering van het klimaat, waarbij hoosbuien steeds vaker voor wateroverlast zorgen. Het gescheiden rioolstelsel zorgt ervoor dat er minder water gezuiverd hoeft te worden. Want als het regent, stroomt het regelwater in de straatkolken en putten en spoelt het daarna naar de rioolbuis voor het regenwater. Dit water gaat dan niet meer naar de zuiveringsinstallatie, maar komt direct in de grond terecht. In de Dorpsdijk kunnen we geen gescheiden riool maken omdat de huisaansluitingen op verschillende rioolbuizen zijn aangesloten. Ook is deze dijk een waterkering wat graven in de dijk moeilijk maakt.

Aanpassingen bij parkeerplaats Markt

In de eerste fase van dit project hebben we op de parkeerplaats op de Markt parkeervakken gemaakt van Achterhoeks Padvast. Hier blijft bij regen teveel water op liggen. Daarom vervangen dit Padvast door gebakken grasstenen. Deze zijn besteld, maar hebben een lange levertijd tot maart 2024. Zodra de graskeien geleverd zijn, vervangt onze aannemer het Padvast door deze keien.

Definitief ontwerp

Om te komen tot een goed ontwerp hebben we gesproken met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen in het projectgebied. Van alle opmerkingen en suggesties die gedaan zijn, hebben wij een verslag gemaakt. Waar het kan, hebben wij deze verwerkt in het definitieve ontwerp.

Ontwerp centrum Lobith

Informatie

De bewoners, ondernemers, instellingen en verenigingen ontvangen vanaf maart 2024 regelmatig een nieuwsbrief via de post. Via deze nieuwsbrief informeren wij hen over wat er precies staat te gebeuren in hun wijk en wanneer.

We zijn nu nog bezig met de voorbereidingen. We starten na de kermis in Lobith, medio mei 2024, met de werkzaamheden. We verwachten in november 2024 klaar te zijn.

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij omgevingsmanager Natasha Schüller via (0316) 595 111.