Opknappen wijk Bloemenkamp

In 2024-2025 krijgt de wijk Bloemenkamp in Zevenaar een opknapbeurt. De straten en voetpaden worden vernieuwd. Het riool is meer dan 50 jaar oud en wordt ook vervangen.

Inrichting en verkeersveiligheid

Bij het opknappen van de wijk Bloemenkamp kijken we naar verschillende zaken. We willen de wijk waar het kan groener maken en meer sfeer geven. Het asfalt vervangen we door gebakken klinkers. Er komen nieuwe voetpaden. Ook verbeteren we de verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheid

Waar het kan nemen we maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op meerdere kruisingen komen verhoogde plateaus. Van de Tulpenstraat maken we een eenrichtingsweg. Om sluipverkeer te voorkomen blijft de fietssluis in de Kampstraat bestaan. 

Sfeerbeeld Zevenaarse Kampstraat

Sfeerbeeld Kampstraat

Nieuw riool

Het riool is de wijk Bloemenkamp is meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. We maken een nieuw gescheiden riool. In plaats van één rioolbuis waar al het water in terechtkomt, komen er twee buizen onder de grond: één voor het vieze afvalwater uit woningen en één voor het relatief schone regenwater. De gemeente Zevenaar speelt hiermee in op de verandering van het klimaat, waarbij hoosbuien steeds vaker voor wateroverlast zorgen. Het gescheiden rioolstelsel zorgt ervoor dat er minder water gezuiverd hoeft te worden. Want als het regent, stroomt het regenwater in de straatkolken en putten en spoelt het daarna naar de rioolbuis voor het regenwater. Dit water gaat dan niet meer naar de zuiveringsinstallatie, maar komt direct in de grond terecht. 

Spelen

Het grasveld van de speeltuin in de Tulpenstraat wordt volledig opnieuw ingezaaid. De speeltoestellen plaatsen we in het midden van het veldje, zo kunnen we aan beide zijden van de speeltuin een haagje maken. Dit maakt het spelen veiliger. 

Definitief ontwerp

Om te komen tot een goed ontwerp hebben we gesproken met inwoners van de wijk Bloemenkamp. Van alle opmerkingen en wensen van de inwoners, hebben wij een verslag gemaakt. Waar het kan, hebben wij de wensen verwerkt in het definitieve ontwerp.

Een indruk

Angerlo is onlangs opgeknapt, dit revitaliseringsproject hebben we in april 2024 afgerond. Deze video geeft u een inkijkje van hoe zo’n project eruitziet. 

Hoe ziet een revitaliseringsproject eruit?

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Werkzaamheden Vitens

Vooruitlopend op onze werkzaamheden gaat Vitens in de wijk nieuwe waterleidingen leggen. Dit is samen afgestemd zodat u als bewoner van de wijk maar één keer overlast heeft.

Informatie en contact

De bewoners van de wijk Bloemenkamp ontvangen vanaf de start van de werkzaamheden regelmatig een nieuwsbrief via de post. Via deze nieuwsbrief informeren wij hen over wat er precies staat te gebeuren in hun wijk en wanneer.

We zijn nu nog bezig met de voorbereidingen en daarna kunnen we aan de slag met de aanbesteding van een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. 

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij omgevingsmanager Natasha Schüller via (0316) 595 111 of vul het contactformulierexterne-link-icoon in.