Belastingen

Belastingaanslagen en WOZ-beschikking eind mei 2018

Eind mei ontvangt u de aanslagen van de gemeentelijke belastingen. Ook de WOZ-beschikking (aanslag OZB) valt eind mei op uw deurmat.

U bent gewend de belastingaanslagen in februari te ontvangen. Door de herindeling Rijnwaarden-Zevenaar en het samenvoegen van verschillend belastingbeleid is dat dit jaar anders. Net als voorgaande jaren kunt u in termijnen betalen. Voor uw aangifte ‘inkomstenbelasting 2017’ gebruikt u de WOZ-beschikking van 2017. De eerste betaling via een automatische incasso kunt u in juni verwachten.