Betalen gemeentelijke belastingen

U kunt de gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen. Het bedrag dat u moet betalen aan gemeentelijke belastingen staat op de aanslag die u jaarlijks ontvangt. U kunt het bedrag in één keer betalen, maar het is ook mogelijk om in termijnen te betalen. Hiervoor machtigt u de gemeente om het bedrag van uw rekening af te schrijven. U kunt online de machtiging starten, wijzigen of intrekken. Wilt u een wijziging in rekeningnummer voor incasso aan ons doorgeven? Ook dit kan online via onderstaande paarse button.

Goed om te weten

Meestal betaalt u in 8 termijnen. Is het aanslagbedrag lager dan € 50 of hoger dan € 10.000? Dan schrijven wij de aanslag in twee termijnen af.

  • Voor automatisch betalen betaalt u geen extra kosten.
  • U betaalt maandelijks een gelijk deel van de belasting die u moet betalen. Op de laatste werkdag van de maand wordt het bedrag afgeschreven.
  • Zorg ervoor dat er voldoende op uw bankrekening staat.
  • Kan een termijn niet worden afgeschreven? Dan verdelen wij het bedrag van deze termijn over de rest van de termijnen. 
  • Kan de incasso twee keer niet worden afgeschreven? Dan wordt de automatische incasso ingetrokken. U betaalt de resterende termijnen dan in één keer.
  • Automatisch betalen loopt normaal gesproken gewoon door. Volgend jaar betaalt u uw aanslag dan weer automatisch.
  • U kunt elke automatische afschrijving laten terugboeken. Kijk op uw internetbankieren of neem contact op met uw bank.
  • Wilt u niet automatisch betalen? Dan betaalt u de belasting voor het hele jaar in één keer (binnen twee maanden na dagtekening van de belastingaanslag).
  • U kunt automatisch betalen op elk moment stopzetten.

Betalingsregeling

Kunt u de aanslag niet in een keer betalen? Dan kunt u een machtiging voor automatische incasso afgeven. Is dit niet mogelijk? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragenexterne-link-icoon.

Heeft u vaker moeite met tijdige betaling van uw rekeningen of heeft u één of meerdere betaalachterstanden? Kijk dan voor meer informatie op de pagina Schuldhulpverlening.