Aanslag gemeentelijke belastingen

Rond 24 februari heeft u van de gemeente Zevenaar een aanslag voor de gemeentelijke belastingen van 2024 ontvangen. Waarom krijgt u de aanslag? Wat doet de gemeente met het geld? En wat betaalt u eigenlijk?

Waarom belasting betalen?

Belasting betalen vindt niemand leuk, toch is het noodzakelijk. Want iedereen wil goede wegen, scholen, sportvoorzieningen, riolering en een schone wijk. Al deze voorzieningen kosten geld. De gemeente krijgt veel geld vanuit het Rijk. De rest betalen de inwoners en ondernemers via de gemeentelijke belasting.

Wat betaalt u?

U betaalt gemeentelijke belastingen en heffingen voor 2024: de onroerendzaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Wat u moet betalen, hangt af van uw situatie. Wat u precies moet betalen, vindt u op uw aanslagbiljet. U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen en het taxatieverslag online inzien. Log wel eerst in met uw DigiD.

Let op! Staat uw gebruik van de nieuwe ondergrondse verzamelcontainer niet op de aanslag? Dan wordt dit later dit jaar verwerkt. U ontvangt hierover later een bericht.

Betalen gemeentelijke belastingen

U kunt in één keer betalen of in termijnen. Kijk voor meer informatie op de pagina Betalen gemeentelijke belastingen

WOZ-waarde

Elk jaar stelt de gemeente Zevenaar de waarde van alle woningen, bedrijfsgebouwen en andere onroerende zaken in de gemeente vast. De uitkomst van die taxatie heet de WOZ-waarde. De hoogte van de onroerende zaakbelasting (OZB) baseren we op de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt door de Belastingdienst en het waterschap.

WOZ-waarde woning bekijken en taxatieverslag inzien

Taxatieverslag woning

Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staat de WOZ-waarde van uw eigen woning. Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is vastgesteld? Dit leest u in het online WOZ taxatieverslagexterne-link-icoon (inloggen met DigiD). In het verslag staan de gegevens van uw woning en verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.
De WOZ-waarden van alle woningen in Nederland kunt u opzoeken via het landelijke WOZ-waardeloketexterne-link-icoon.

Taxatieverslag bedrijfspand

Het taxatieverslag van uw bedrijfspand kunt u onlineexterne-link-icoon inzien

Vragen over uw WOZ-waarde?

Heeft u vragen over de WOZ? Vul het contactformulierexterne-link-icoon in of bel ons via (0316) 595 111.

Voorlopig bezwaar (pro forma)

Tot 8 april 2024 kon u voorlopig bezwaar maken tegen de aanslag. Dit heet pro forma bezwaar. Het is een bezwaar waarbij u ons nog niet uitlegt waarom u bezwaar maakt.

Heeft u pro forma bezwaar gemaakt? Dan nemen wij binnen 6 weken contact met u op voor een persoonlijk overleg. Als wij een fout gemaakt hebben, herstellen wij die. Bent u het niet eens met die beslissing, kunt u het pro forma bezwaar aanvullen. Deze wordt dan behandeld als officieel bezwaar.