Aanslag gemeentelijke belastingen

In februari ontvangt u van de gemeente Zevenaar een aanslag voor de gemeentelijke belastingen van 2022. Waarom krijgt u de aanslag? Wat doet de gemeente met het geld? En wat betaalt u eigenlijk?

Waarom belasting betalen?

Belasting betalen vindt niemand leuk, toch is het noodzakelijk. Want iedereen wil goede wegen, scholen, sportvoorzieningen, riolering en een schone wijk. Al deze voorzieningen kosten geld. De gemeente krijgt veel geld vanuit het Rijk. De rest betalen de inwoners en ondernemers via de gemeentelijke belasting.

Wat betaalt u?

U betaalt gemeentelijke belastingen en heffingen voor 2022: de onroerendzaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, hondenbelasting, en rioolheffing. Wat u moet betalen, hangt af van uw situatie. Wat u precies moet betalen, vindt u op uw aanslagbiljet. U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen en het taxatieverslag online inzien. Log wel eerst in met uw DigiD.

Betalen gemeentelijke belastingen

U kunt in één keer betalen of in termijnen. Kijk voor meer informatie op de pagina Betalen gemeentelijke belastingen

WOZ-waarde

Elk jaar stelt de gemeente Zevenaar de waarde van alle woningen, bedrijfsgebouwen en andere onroerende zaken in de gemeente vast. De uitkomst van die taxatie heet de WOZ-waarde. De hoogte van de onroerende zaakbelasting (OZB) baseren we op de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt door de Belastingdienst en het waterschap.

WOZ-waarde bekijken en taxatieverslag inzien

Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staat de WOZ-waarde van uw eigen woning, bedrijfspand of grond. Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is vastgesteld? Dit leest u in het online WOZ taxatieverslag (inloggen met DigiD). In het verslag staan de gegevens van uw woning en verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. De WOZ-waarden van alle woningen in Nederland kunt u opzoeken via het landelijke WOZ-waardeloket. Het taxatieverslag van uw bedrijfspand kunt u online opvragen via een contactformulier.