Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Aanslag gemeentelijke belastingen

Wat betaalt u?

U betaalt de gemeentelijke belastingen en heffingen voor 2022: de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing. Wat u moet betalen, hangt af van uw situatie. Wat u precies moet betalen, vindt u op uw aanslagbiljet. U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen inzien via het online taxatieverslag. Log wel eerst in met uw DigiD.

Online taxatieverslag bekijken

Betalen gemeentelijke belastingen

U kunt in één keer betalen of in termijnen. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Betalen gemeentelijke belastingen’. 
 

WOZ-waarde

Elk jaar stelt de gemeente Zevenaar de waarde van alle woningen, bedrijfsgebouwen en andere onroerende zaken in de gemeente vast. De uitkomst van die taxatie heet de WOZ-waarde. De hoogte van de onroerende zaakbelasting (OZB) baseren we op de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt door de Belastingdienst en het waterschap.

WOZ-waarde weten en taxatieverslag inzien?

Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staat de WOZ-waarde van uw eigen woning, bedrijfspand of grond. Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is vastgesteld? Dit leest u in het online WOZ taxatieverslag (inloggen met DigiD). In het verslag staan de gegevens van uw woning en verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. De WOZ-waarden van alle woningen in Nederland kunt u opzoeken via het landelijke WOZ-waardeloket. Het taxatieverslag van uw bedrijfspand kunt u online opvragen via een contactformulier.