Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen en geen eigen vermogen? Dan hoeft u de gemeentelijke belastingaanslag misschien voor een deel niet te betalen. Als u belasting voor een deel niet hoeft te betalen, heet dat kwijtschelding.

Goed om te weten

  • U kunt kwijtschelding krijgen voor de onroerendezaakbelasting (OZB), de rioolheffing, afvalstoffenheffing en de hondenbelasting (eerste hond)
  • U kunt kwijtschelding aanvragen als uw inkomen rond de bijstandsnorm is

Aanvragen kwijtschelding

  • Vul het formulier Inkomensondersteuning aanvragen B in. Verzamel de benodigde bijlagen en maak hier zelf kopieën van
  • Het formulier en de kopieën verstuurt u per post naar:

Gemeente Zevenaar
Antwoordnummer 37
6900 VB Zevenaar

Betalingsregeling

Kunt u de aanslag niet in een keer betalen? Dan kunt u een machtiging voor automatische incasso afgeven. Is dit niet mogelijk? Neemt u dan contact op met team belastingen via telefoonnummer (0316) 595 111.

Geen