Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Goed om te weten

Heeft u een inkomen dat op of rond bijstandsniveau ligt of alleen AOW en geen vermogen of bezittingen?  Dan komt u mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking. Voor het toekennen van kwijtschelding gelden normen voor inkomen en bezittingen.

Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen?

  • De onroerendezaakbelasting ( alleen woningen).
  • De rioolheffing ( alleen woningen).
  • Het vastrecht van de afvalstoffenheffing. Voor de ledigingen wordt geen kwijtschelding verleend.
  • De hondenbelasting (alleen de eerste hond).

Tot 3 maanden na uw (laatste) betaling kunt u kwijtschelding aanvragen.

Automatische toetsing

Komt u dit jaar in aanmerking voor kwijtschelding en geeft u toestemming voor de geautomatiseerde toets? Dan hoeft u voor het volgende belastingjaar geen aanvraag in te dienen. Wij toetsen dan automatisch bij het UWV uw inkomen, bij de RDW uw voertuigbezit, bij de Belastingdienst uw vermogen en bij GBA-V uw gezinssituatie. Volgend jaar wordt dan op de aanslag vermeld of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Kwijtschelding voor iemand anders aanvragen

Wilt u als bewindvoerder kwijtschelding aanvragen voor uw client? Dat kan met eHerkenning.

Kwijtschelding aanvragen met eHerkenning

Aanmaning of dwangbevel gehad?

Krijgt u kwijtschelding over een aanslag waarvoor u al een aanmaning of dwangbevel heeft gehad? Dan moet u de invorderingskosten wel betalen.

Kwijtschelding kleine zelfstandigen

U kunt als kleine zelfstandige in aanmerking komen voor kwijtschelding  van gemeentelijke belastingen die geen relatie hebben met uw onderneming of het beroep dat u uitoefent.

Betalingsregeling

Heeft u tijdelijk onvoldoende geld en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Mogelijk kunt u wel u in termijnen betalen via automatische incasso. Is dat niet mogelijk? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

Inkomensondersteuning

Mogelijk heeft u ook recht op inkomensondersteuning. Hiervoor verwijzen wij u naar de aanvraagformulieren inkomensondersteuning.

 

Geen