Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen en geen eigen vermogen? Dan hoeft u de gemeentelijke belastingaanslag misschien voor een deel niet te betalen. Als u belasting voor een deel niet hoeft te betalen, heet dat kwijtschelding.

Goed om te weten

U kunt kwijtschelding krijgen voor:

  • De onroerendezaakbelasting ( alleen woningen).
  • De rioolheffing ( alleen woningen).
  • Afvalstoffenheffing vastrecht ( maximaal € 143,52) . Voor de ledigingen wordt geen kwijtschelding verleend.
  • De hondenbelasting (eerste hond).

U kunt kwijtschelding aanvragen als uw inkomen rond de bijstandsnorm is en u geen vermogen heeft.

Aanvragen kwijtschelding

  • Vul het formulier Inkomensondersteuning aanvragen B in. Verzamel de benodigde bijlagen en maak hier zelf kopieën van
  • Het formulier en de kopieën verstuurt u per post naar:

Gemeente Zevenaar
T.a.v. Belastingen
Antwoordnummer 37
6900 VB Zevenaar

Betalingsregeling

Kunt u de aanslag niet in een keer betalen? Dan kunt u een machtiging voor automatische incasso afgeven. Is dit niet mogelijk? Neemt u dan contact op met team belastingen via telefoonnummer (0316) 595 111.

Geen