Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Goed om te weten

Heeft u een inkomen dat op of rond bijstandsniveau ligt of alleen AOW en geen vermogen of bezittingen?  Dan komt u mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking. Voor het toekennen van kwijtschelding gelden normen voor inkomen en bezittingen.

Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen?

  • De onroerendezaakbelasting ( alleen woningen).
  • De rioolheffing ( alleen woningen).
  • Het vastrecht van de afvalstoffenheffing. Voor de ledigingen wordt geen kwijtschelding verleend.
  • De hondenbelasting (alleen de eerste hond).

Tot 3 maanden na uw (laatste) betaling kunt u kwijtschelding aanvragen.

Automatische toetsing

Komt u dit jaar in aanmerking voor kwijtschelding en geeft u toestemming voor de geautomatiseerde toets? Dan hoeft u voor het volgende belastingjaar geen aanvraag in te dienen. Wij toetsen dan automatisch bij het UWV uw inkomen, bij de RDW uw voertuigbezit, bij de Belastingdienst uw vermogen en bij GBA-V uw gezinssituatie. Volgend jaar wordt dan op de aanslag vermeld of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Aanmaning of dwangbevel gehad?

Krijgt u kwijtschelding over een aanslag waarvoor u al een aanmaning of dwangbevel heeft gehad? Dan moet u de invorderingskosten wel betalen.

Kwijtschelding kleine zelfstandigen

U kunt als kleine zelfstandige in aanmerking komen voor kwijtschelding  van gemeentelijke belastingen die geen relatie hebben met uw onderneming of het beroep dat u uitoefent.

Betalingsregeling

Heeft u tijdelijk onvoldoende geld en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u mogelijk een betalingsregeling afspreken. U heeft dan meer tijd om te betalen.  Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Inkomensondersteuning

Mogelijk heeft u ook recht op inkomensondersteuning. Hiervoor verwijzen wij u naar de aanvraagformulieren inkomensondersteuning.

Geen