Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen en geen eigen vermogen? Dan hoeft u de gemeentelijke belastingaanslag misschien voor een deel niet te betalen. Dit heet kwijtschelding. Kwijtschelding vraagt u online aan met DigiD. U kunt ons ook bellen, dan sturen wij u een formulier toe.

Goed om te weten

Heeft u een inkomen dat op of rond bijstandsniveau ligt of alleen AOW en geen vermogen of bezittingen?  Dan komt u mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking. Voor het toekennen van kwijtschelding gelden normen voor inkomen en bezittingen. Met ingang van 2023 zijn een aantal normen aangepast, waardoor u misschien eerder voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen?

  • De onroerendezaakbelasting ( alleen woningen).
  • De rioolheffing ( alleen woningen).
  • Het vastrecht van de afvalstoffenheffing. Voor de ledigingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Tot 3 maanden na uw (laatste) betaling kunt u kwijtschelding aanvragen.

Kwijtschelding voor iemand anders aanvragen

Wilt u als bewindvoerder kwijtschelding aanvragen voor uw client? Dat kan met eHerkenning.

Aanmaning of dwangbevel gehad?

Krijgt u kwijtschelding over een aanslag waarvoor u al een aanmaning of dwangbevel heeft gehad? Dan moet u deze invorderingskosten wel betalen.

Automatische toetsing

Komt u dit jaar in aanmerking voor kwijtschelding en geeft u toestemming voor de geautomatiseerde toets? Dan hoeft u voor het volgende belastingjaar geen aanvraag in te dienen. Wij toetsen dan automatisch bij het UWV uw inkomen, bij de RDW uw voertuigbezit, bij de Belastingdienst uw vermogen en bij GBA-V uw gezinssituatie. Volgend jaar wordt dan op de aanslag vermeld of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Betalingsregeling

Heeft u tijdelijk onvoldoende geld en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Mogelijk kunt u wel in termijnen betalen via automatische incassoexterne-link-icoon. Is dat niet mogelijk? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragenexterne-link-icoon.

Inkomensondersteuning

Mogelijk heeft u ook recht op inkomensondersteuning. Hiervoor verwijzen wij u naar de aanvraagformulieren inkomensondersteuning.

Kwijtschelding kleine zelfstandigen

U kunt als kleine zelfstandige in aanmerking komen voor kwijtschelding  van gemeentelijke belastingen die geen relatie hebben met uw onderneming of het beroep dat u uitoefent.