Inkomensondersteuning

Als u een minimuminkomen heeft, kunt u voor bepaalde kosten van de gemeente een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen. U kunt ook de gratis Gelrepas aanvragen.

Goed om te weten

pdf Inkomensondersteuning aanvragen A (PDF, 363.35 KB) pdf Inkomensondersteuning aanvragen B (PDF, 416.31 KB) pdf Toelichting aanvraagformulieren Inkomensondersteuning 2019 (PDF, 51.5 KB) pdf Aanvraagformulier compensatieregeling chronisch zieken, ouderen en gehandicapten (PDF, 286.66 KB)


U kunt de aanvraagformulieren voor een vergoeding of bijdrage in de kosten na ondertekening opsturen naar:

Gemeente Zevenaar
afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
Antwoordnummer 37
6900 VB Zevenaar.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Als uw maandelijkse inkomen en uw vermogen gelijk of lager zijn dan de hierna vermelde bedragen, kunt u inkomensondersteuning  aanvragen. Denk dan aan bijvoorbeeld:

  • bijzondere bijstand
  • bijdrage Welzijn
  • bijdrage COG (chronische zieken,ouderen en gehandicapten)
  • individuele inkomenstoeslag

Het maakt niet uit welk soort inkomen u hebt. Het gaat om de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en vermogen. Alleen voor bijzondere bijstand geldt dat uw inkomen hoger mag zijn dan 110%, hierboven wordt dan de draagkracht berekend. Deze draagkracht wordt verrekend met de bijstand die u toegekend krijgt.

Inkomensgrenzen per 1 januari 2019

Onder inkomen wordt verstaan het netto maandinkomen (zonder vakantietoeslag) uit o.a. werk, uitkering en pensioen, alimentatie, teruggave van de belastingdienst i.v.m. heffingskortingen en alle
andere inkomsten die niet bedoeld zijn als onkostenvergoeding. Huurtoeslag, zorgtoeslag of kindertoeslag van de  Belastingdienst is geen inkomen. Als u in een inrichting verblijft  of als u jonger bent
dan 21 jaar, gelden mogelijk lagere inkomensgrenzen. Er gelden ook andere grenzen bij gehuwden waarvan 1 partner jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd. Uw inkomen wordt vergeleken met
de van toepassing zijnde bijstandsnorm afhankelijk van uw woonsituatie en uw leeftijd.

21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

Inkomensgrens 110%

Inkomensgrens 120%

Alleenstaande ( alleenwonend)

€ 1.071,70

€ 1.169,12

Alleenstaande ouder (alleenwonend)

€ 1.071,70

€ 1.169,12

Gehuwden/samenwonenden

€ 1.531,00

€ 1.670,18

Pensioengerechtigde leeftijd en ouder

   

Alleenstaande (alleenwonend)

€ 1.199,45

€ 1.308,49

Alleenstaande ouder (alleenwonend)

€ 1.199,45

€ 1.308,49

Gehuwden/samenwonenden

€ 1.633,82

€ 1.782,35


Vermogensvrijlating per 1 januari 2019

Onder vermogen wordt o.a. verstaan het saldo van uw bankrekening(en), uw beleggingen en bezittingen zoals o.a. een eigen woning, auto, boot of caravan, verminderd met eventuele schulden.

Vermogensvrijlating alleenstaande

€ 6.120,00

Vermogensvrijlating alleenstaande ouder

€ 12.240,00

Vermogensvrijlating gezin

€ 12.240,00

Vermogen in de eigen woning

€ 51.600,00