Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen / WOZ

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Of met een aanslag gemeentelijke belastingen? Neem dan eerst contact met ons op voor een persoonlijk overleg. Vaak kunnen wij u zo snel helpen. Als wij een fout gemaakt hebben, herstellen we die. Bent u het niet eens met dit besluit. Dan kunt u alsnog bezwaar maken. Dat kan via het bezwaarformulier onderaan deze pagina. Belangrijk: U kunt nu geen bezwaar meer maken tegen de WOZ-waarde of aanslag van 2024. Dit kon tot 8 april 2024.

Goed om te weten

 • Neem eerst contact op als u het niet eens bent met de aanslag.
 • U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.
 • Bij de onroerendezaakbelasting (OZB) kunt u alleen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, niet tegen het OZB-tarief. Bekijk eerst het taxatieverslag.
 • U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u van diegene de echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent.
 • U kunt bezwaar maken als op de aanslag de verkeerde naam staat.
 • Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. Als u geen gebruik maakt van automatisch betalen, dan kunt u in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent, later te betalen. Dit heet een verzoek om uitstel van betaling.
 • Als de gemeente het eens is met uw bezwaar, krijgt u de belasting terug die u onterecht heeft betaald.

Niet eens met de WOZ?

Denkt u dat de WOZ-waarde te hoog is? Of heeft u andere vragen over de WOZ? Vul het contactformulierexterne-link-icoon in of bel ons via (0316) 595 111.

Waarom contact met de gemeente?

U weet als eigenaar het meest over uw woning. In een gesprek met één van onze taxateurs kunt u samen de WOZ-waarde bespreken. Als u een bureau inschakelt om voor u bezwaar te maken, mogen wij niet meer rechtstreeks contact met u opnemen. Dat vinden wij vervelend voor u en voor onszelf. Want wij helpen u graag. Vaak is een langdurige bezwarenprocedure na een gesprek niet meer nodig.

Bureau inschakelen

Steeds vaker zien we dat inwoners een bureau inschakelen om voor hen 'gratis' bezwaar te maken. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk? Deze bureaus werken op basis van 'no cure, no pay'. Dit betekent dat als zij geen resultaat behalen, u er niet voor hoeft te betalen. Als ze wel resultaat behalen wordt uw WOZ-waarde aangepast. Het nadeel is dat de gemaakte kosten door de gemeente aan het bureau betaald moeten worden. U zult denken, dus gratis voor mij. Dat klopt niet helemaal. Onderstaand filmpje legt uit waarom.

Bezwaar maken

Wilt u alsnog bezwaar maken? Dat kan via het bezwaarformulierexterne-link-icoon. Let op: U kunt nu geen bezwaar meer maken tegen de WOZ-waarde of aanslag van 2024. Dit kon tot 8 april 2024.

Bezwaar maken per post

U kunt ook per post bezwaar maken tegen een aanslag gemeentelijke belastingen. U dient dan een bezwaarschrift in. Schrijf een brief met minimaal de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u de brief schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn
 • Het aanslagnummer
 • Het adres van de woning of het bedrijfspand waar het om gaat
 • Waarom u het niet eens bent met de aanslag
 • Of u het deel van de aanslag waar u het niet mee eens bent, later kunt betalen ( verzoek om uitstel)
 • Uw handtekening

U stuurt deze brief naar:
Gemeente Zevenaar
Postbus 10
6900 AA Zevenaar

Uitleg WOZ-bezwaar

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.