WOZ

Elk jaar stelt de gemeente Zevenaar de waarde van alle woningen, bedrijfsgebouwen en andere onroerende zaken in de gemeente vast. De uitkomst van die taxatie heet de WOZ-waarde. De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de WOZ-waarde.

Bepalen van de hoogte

De laatste jaren zijn de WOZ-waarden van met name woningen gestegen. De belastingtarieven voor woningen zijn gedaald.

De hoogte van de aanslag OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De waardeontwikkeling van uw woning heeft maar een beperkte invloed op de hoogte van uw aanslag OZB. Dat heeft te maken met de manier waarop de gemeente de hoogte van de OZB-tarieven vaststelt. Eerst bepaalt de gemeente in de begroting de totale inkomsten die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken. Als de totale waarde van onroerende zaken in de gemeente bekend is, dan wordt daarmee het tarief berekend. 

WOZ-waarde en taxatieverslag woning of bedrijfspand

Op het aanslagbiljet gemeentebelastingen staat de WOZ-waarde van uw eigen woning, bedrijfspand of grond.

WOZ-waarde woning
Wilt u weten hoe de WOZ-waarde van uw woning is vastgesteld? Dit leest u in het online WOZ taxatieverslagexterne-link-icoon (inloggen met DigiD). In het verslag staan de gegevens van uw woning en verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. De WOZ-waarden van alle woningen in Nederland kunt u opzoeken op het landelijke WOZ-waardeloketexterne-link-icoon.

WOZ-waarde bedrijfspand
Het taxatieverslag van uw bedrijfspand kunt u online opvragenexterne-link-icoon via een contactformulier.

Hoe bereken wij de WOZ-waarde?

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Waarom stijgt mijn WOZ-waarde?

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Vragen over of een bezwaar tegen uw WOZ-waarde?

Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of heeft u vragen over uw WOZ-waarde? Vul dan het contactformulierexterne-link-icoon in.

Net als voor u is het voor de gemeente belangrijk dat de belastingaanslag en de WOZ-waarde correct zijn. Het indienen van een bezwaarschrift is vaak niet nodig. De gemeente komt graag liever in contact met u. Samen met een taxateur bespreekt u of een wijziging van de WOZ-waarde een betere afspiegeling van de WOZ-waarde is.

We zien steeds vaker dat inwoners een bureau inschakelen om 'gratis' bezwaar te maken. Maar echt gratis is dit zeker niet… Hoe dat zit? Onderstaand filmpje legt het uit.

Uitleg WOZ-bezwaar

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Bezwaar maken

Wilt u toch bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde? Kijk voor meer informatie op de pagina Bezwaar tegen aanslag gemeentelijke belastingen

Tip: onderzoek eerst wat bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde op kan leveren. Bereken eenvoudig uw mogelijke belastingvoordeel met deze WOZ-calculatorexterne-link-icoon.