WOZ

Elk jaar stelt de gemeente Zevenaar de waarde van alle woningen, bedrijfsgebouwen en andere onroerende zaken in de gemeente vast. De uitkomt van die taxatie heet de WOZ-waarde. De hoogte van de onroerende-zaakbelasting (OZB) hangt af van de WOZ-waarde.

Bepalen van de hoogte

De laatste jaren zijn de WOZ-waarden van met name woningen gestegen. De belastingtarieven voor woningen zijn gedaald.

De hoogte van de aanslag OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De waardeontwikkeling van uw woning heeft maar een beperkte invloed op de hoogte van uw aanslag OZB. Dat heeft te maken met de manier waarop de gemeente de hoogte van de OZB-tarieven vaststelt. Eerst bepaalt de gemeente in de begroting de totale inkomsten die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken. Als de totale waarde van onroerende zaken in de gemeente bekend is, dan wordt daarmee het tarief berekend. 

WOZ-taxatie

Vanaf 2022 moeten alle gemeenten taxeren op basis van vierkante meters (gebruiksoppervlakte) in plaats van kubieke meters (inhoud). Dit is een wettelijke verplichting en moet de standaard worden in Nederland. De overgang van kubieke meters naar vierkante meters zorgt voor één manier van meten. Dit creëert duidelijkheid en eenheid. Makelaars maken bijvoorbeeld ook gebruik van vierkante meters bij het aankopen en verkopen van woningen.

Heeft deze overgang effect op de huidige WOZ-waarde?

De overgang van kubieke meters naar vierkante meters heeft geen direct effect op de WOZ-waarde van uw woning. Om te kijken of de omzetting goed is verlopen, heeft de gemeente Zevenaar de WOZ-administratie extra gecontroleerd. Dit heeft er soms voor gezorgd dat door onze taxateurs situaties zijn opgemerkt die nog niet in ons systeem stonden. Wanneer een inwoner bijvoorbeeld een schuur of tuinhuisje heeft aangebouwd (waarvoor geen vergunning hoefde te worden aangevraagd), heeft dit gevolgen voor de WOZ-waarde van een woning. Wij zijn wettelijk verplicht dit soort situaties mee te nemen in de WOZ-taxatie.

WOZ-waarde en taxatieverslag

Op het aanslagbiljet gemeentebelastingen staat de WOZ-waarde van uw eigen woning, bedrijfspand of grond. Wilt u weten hoe de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfsgebouw is vastgesteld? Dit leest u in het online WOZ taxatieverslag (inloggen met DigiD). In het verslag staan de gegevens van uw woning en verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. De WOZ-waarden van alle woningen in Nederland kunt u opzoeken op het landelijke WOZ-waardeloket. Het taxatieverslag van uw bedrijfspand kunt u online opvragen via een contactformulier.

Contact

Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Neem dan contact op met één van onze taxateurs. Dit via telefoonnummer (0316) 595 111. Net als voor u is het voor de gemeente belangrijk dat de belastingaanslag en de WOZ-waarde correct zijn. Het indienen van een bezwaarschrift is vaak niet nodig. De gemeente komt graag liever in contact met u. Samen met een taxateur bespreekt u of een wijziging van de WOZ-waarde een betere afspiegeling van de WOZ-waarde is.

Wilt u toch bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde?

Kijk voor meer informatie op de pagina Bezwaar tegen aanslag gemeentelijke belastingen