Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Heeft u een eigen woning? Gebruikt of heeft u een bedrijfsgebouw zoals een winkel, kantoor of stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB). U betaalt OZB via de belastingaanslag.

Goed om te weten

  • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u een OZB-aanslag. Verkoopt u uw woning in de loop van het jaar? Dan wordt de OZB bij de notaris verrekend. U krijgt geen correctie van de gemeente.
  • De gemeente stelt de waarde van uw woning of bedrijfsgebouw vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze waarde heet de WOZ-waarde, de datum heet de waardepeildatum.
  • De gemeente bepaalt door middel van het OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor.
  • De waarde die de gemeente bepaalt, heet WOZ-beschikking. Die vindt u op de belastingaanslag van de gemeente Zevenaar.

Meer informatie

Kosten

Overzicht tarieven OZB
Soort woning Soort belasting Percentage OZB 2021
Woning Eigenarenbelasting 0,1617 %
Niet-woning * Eigenarenbelasting 0,3148 %
Niet-woning * Gebruikersbelasting 0,2577 %

*Niet-woning: bedrijfspand, bedrijfsmatig gebruikt stuk grond, sportcomplex enzovoort.