Onroerendezaakbelasting (OZB)

Heeft u een eigen woning? Of heeft of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor, of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente Zevenaar. U betaalt OZB via de belastingaanslag, die u ontvangt van de gemeente.

Goed om te weten

  • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u een OZB-aanslag. Verhuist u in de loop van het jaar? Dan wordt de OZB bij de notaris verrekend. U krijgt geen correctie van de gemeente.
  • De gemeente stelt de waarde van uw woning of bedrijfsgebouw vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze waarde heet de WOZ-waarde, de datum heet de waardepeildatum
  • De gemeente bepaalt door middel van het OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor
  • De waarde die de gemeente bepaalt, heet WOZ-beschikking. Die vindt u op de gecombineerde belastingaanslag van de gemeente Zevenaar

Meer informatie

Kosten

Soort woning Soort belasting Percentage OZB 2019
Woning Eigenarenbelasting 0,1647 %
Niet-woning * Eigenarenbelasting 0,2780 %
Niet-woning * Gebruikersbelasting 0,2304 %

*Niet-woning: bedrijfspand, bedrijfsmatig gebruikt stuk grond, sportcomplex enzovoort.