Afval

De komende 2 jaar zijn er verschillen in het afvalbeleid tussen oude gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar. Tarieven kunnen verschillen en regelingen kunnen afwijken. De nieuwe gemeente Zevenaar werkt er hard aan om de verschillen te harmoniseren en tot één afval- en grondstoffenbeleid te komen.