Waarom afval scheiden?

In onze gemeente scheiden we verschillende soorten afval. Denk hierbij aan glas, papier, textiel en PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons), maar ook al het afval op het afvalaanbiedstation, zoals koelkasten, puin en grond. Dit doen we omdat afval scheiden veel oplevert.

Voordelen afval scheiden

 • Gescheiden afvalstromen worden voor een groot deel hergebruikt. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld.
 • Recyclen kost meestal (veel) minder energie dan het winnen van nieuwe grondstoffen en het maken van nieuwe materialen. 
 • De kwaliteit van gerecyclede materialen is meestal net zo goed als die van een nieuwe grondstof.
 • Door het winnen van nieuwe grondstoffen putten we de aarde uit. Door afval te scheiden en bij te dragen aan het gebruik van gerecycled materiaal gaan we dit tegen.

Wat gebeurt er met het gescheiden afval en het restafval?

Vergeleken met landen om ons heen, zijn Nederlanders goed in afval scheiden. Toch weten veel mensen niet wat er gebeurt met al het gescheiden afval. Er zijn mensen die denken dat het apart ingezamelde afval alsnog op een grote hoop belandt. Dat is absoluut niet waar. Afval bevat veel waardevolle materialen die opnieuw te gebruiken zijn.

 • Soms kunt u iets in zijn geheel hergebruiken, zoals tweedehands kleding of meubels.
 • Andere soorten afval worden uit elkaar gehaald zodat de materialen apart hergebruikt kunnen worden. Het zink uit oude batterijen wordt bijvoorbeeld gebruikt om zinken dakgoten van te maken.
 • Het afval dat niet gerecycled kan worden, gaat bijna allemaal naar een afvalenergiecentrale. De verbranding levert energie op voor stroom of stadsverwarming. De restjes die overblijven na verbranding (dat noemen we ‘slakken’) worden voor een deel gebruikt voor de aanleg van wegen.
 • Nog geen halve procent van het huishoudelijk afval (bijvoorbeeld niet-recyclebaar bouw- en sloopafval en asbest wordt gestort. Dat gebeurt op een verantwoorde manier.

Niet vervuilen

Om gescheiden afval echt opnieuw te kunnen gebruiken, mogen er niet te veel dingen bij zitten die er niet bij horen. Als dit wel het geval is spreken we van vervuiling.

Het lukt bijvoorbeeld niet om papier te recyclen als er veel plastic tussen zit of als het papier vet is (daarom mogen dozen van afhaalpizza’s niet bij het oud papier). Als de verwerker de vervuiling er uit moet halen kost dit veel tijd en geld en in veel gevallen is het er uit halen van de vervuiling niet mogelijk. Ernstig vervuild materiaal kan niet hergebruikt worden en belandt alsnog in de verbrandingsoven. Daarom is het belangrijk dat u zorgvuldig te werk gaat bij het scheiden van afval.

Nog beter: afval voorkomen

Iedere dag produceren we per persoon gemiddeld 1,5 kilo afval. En ook al recyclen we daar een groot deel van, het blijft voor het milieu beter om de berg afval verder te verkleinen. Door afval te voorkomen bespaart u grondstoffen en energie. Dat kan vaak heel simpel. 

 • Neem een eigen waterflesje of koffiebeker mee voor onderweg.
 • Kook niet te veel eten en maak restjes uit de koelkast op tijd op.
 • Neem een eigen (stoffen) tas mee om boodschappen te doen.
 • Kies producten zonder extra verpakkingsmateriaal in de winkel.
 • Koop geen zes kleine pakjes of blikjes drinken, maar één groot pak/grote fles.
 • Gooi geen spullen weg als ze gemaakt kunnen worden.
 • Gooi geen spullen weg waar een ander nog wat aan heeft (kleding naar de kringloop).
 • Koop niet iets nieuws als het oude het ook nog doet.
 • Gebruik oplaadbare batterijen.