Aanpak zwerfafval

In onze gemeente hebben we helaas ook te maken met zwerfafval. Samen kunnen we zorgen voor een schone en nette omgeving. Kunstwerk! NME helpt hierbij.

Zwerfafvalbrigade

In de gemeente Zevenaar is een grote groep vrijwilligers actief die zich inzetten om zwerfafval op te ruimen en te voorkomen: de Zwerfafvalbrigade. Kunstwerk! NMEexterne-link-icoon regelt de begeleiding van de vrijwilligers en organiseert jaarlijks opruimactiviteiten. Ook lid worden van de Zwerfafvalbrigade? Aanmelden kan door te mailen naar zwerfafval@liemerskunstwerk.nl.

Eenmalige schoonmaakactie

Wilt u eenmalig aan de slag om uw buurt of wijk schoon te maken? Kunstwerk! NME helpt u graag door het uitlenen van opruimmaterialen. U kunt zich aanmelden door te mailen naar zwerfafval@liemerskunstwerk.nl.

Schone Rivieren

Ieder jaar organiseert Kunstwerk! NME in het voor- en najaar schoonmaakacties langs de uiterwaarden van de rivieren in de gemeente. Samen met het landelijke project Schone Rivieren van IVN ruimen vrijwilligers alle uiterwaarden op en voorkomen ze vervuiling van onze rivieren. Groepen en verenigingen krijgen een vergoeding voor hun inzet. Aanmelden kan door te mailen naar zwerfafval@liemerskunstwerk.nl.