Aanpak zwerfafval

Samen zorgen we voor een schone en nette omgeving en voorkomen we verspilling van grondstoffen. Hieronder lees je hoe je kan meehelpen aan de aanpak van zwerfafval.

Goed om te weten

Schone Rivieren

Ieder jaar organiseren we in april en november schoonmaakacties langs de uiterwaarden van de rivieren in onze gemeente. Samen met het landelijke project Schone Rivieren ruimen we alle uiterwaarden op, zijn we trots op ons rivierengebied en voorkomen we vervuiling van onze rivieren. Groepen en verenigingen ontvangen een vergoeding voor hun inzet. De oproep voor deelname plaatsen we op social media en in de Zevenaar post.

Zwerfafvalbrigades

Zwerfafval is voor veel inwoners een bron van ergernis en het is schadelijk voor ons leefmilieu. Gelukkig zijn er in onze gemeente al veel vrijwilligers en organisaties die zich actief inzetten voor het voorkomen en opruimen van zwerfafval. De gemeente biedt extra ondersteuning aan inwoners die zich inzetten voor het opruimen van zwerfafval. We geven materiaal in bruikleen, we bieden een ophaalservice voor het verzamelde zwerfafval en we ontwikkelen een website waarop alle vrijwilligers en opruimacties te zien zijn. GoClean de Liemers verzorgt begeleiding en leuke acties.

Meld je aan via het aanmeldformulier zwerfafvalbrigade.

Afvalvrije School

Het Liemers College in Zevenaar pakt zwerfafval aan. Leerlingen doen onderzoek naar de aanpak van snoeproutes rondom school en werken aan een afvalvrije school.

Breuly netjes voor jezelf en de ander

Komend recreatieseizoen zetten we in op een schone Breuly. Samen met de gebruikers van de recreatieplas zetten we in op ludieke communicatie en voorkomen we zwerfafval.

Week van Nederland Schoon

23 maart is de Landelijke Opschoondag waarin scholen, organisaties en vrijwilligers aan de slag gaan. Als voorbereiding hierop organiseren we samen met basisscholen in de gemeente de Week van Nederland Schoon. Leerlingen krijgen gastlessen en gaan op excursie naar het aanbiedstation en de zwerfafval experience.