Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Aanpak zwerfafval

Samen zorgen we voor een schone en nette omgeving en voorkomen we verspilling van grondstoffen. Hieronder lees je hoe je kan meehelpen aan de aanpak van zwerfafval.

Goed om te weten

Schone Rivieren

Ieder jaar organiseren we in april en november schoonmaakacties langs de uiterwaarden van de rivieren in onze gemeente. Samen met het landelijke project Schone Rivieren ruimen we alle uiterwaarden op en voorkomen we vervuiling van onze rivieren. Groepen en verenigingen krijgen een vergoeding voor hun inzet. De oproep voor deelname plaatsen we op social media en in de Zevenaar Post.

Zwerfafvalbrigades

Zwerfafval is voor veel inwoners een bron van ergernis en het is schadelijk voor ons leefmilieu. Gelukkig zijn er in onze gemeente al veel vrijwilligers en organisaties die zich inzetten voor het voorkomen en opruimen van zwerfafval. De gemeente helpt inwoners hierbij. We geven materiaal in bruikleen, we bieden een ophaalservice voor het verzamelde zwerfafval en we ontwikkelen een website waarop alle vrijwilligers en opruimacties te zien zijn. GoClean de Liemers regelt begeleiding van vrijwilligers en organiseert leuke acties.

Meld je aan via het aanmeldformulier zwerfafvalbrigade.

Samenwerking GoClean de Liemers

GoClean helpt de gemeente Zevenaar bij het uitvoeren van een aantal zwerfafvaltaken. De uitvoer van deze taken is onderdeel van een pilotproject met GoClean en Provincie Gelderland. Dit project duurt 1 jaar en heeft als doel om zwerfafval te voorkomen. Samenwerking en uitwisseling van informatie tussen gemeente en inwoners staan centraal. We willen de oorzaak aanpakken in plaats van het gevolg.

GoClean helpt de gemeente bij de volgende taken:

  • Coördinatie en aansturing van de zwerfafvalbrigade;
  • Ontwikkeling en uitrol van het  ‘zwerfafvalkompas’;
  • Diepte-monitoring van verschillende plekken binnen de gemeente;
  • Uittesten van interventiemaatregelen;
  • Voorlichting op scholen.

In 2019 startte GoClean bij twee vestigingen van het Liemers College (Heerenmäten en Landeweer) met een deel van de pilot. Ze hebben een diepte-monitoring uitgevoerd en samen met leerlingen maatregelen bedacht om de hoeveelheid zwerfafval kleiner te maken.

Zwerfafvalkompas

Helpt u ons mee het zwerfafvalprobleem in kaart te brengen? Dit kan met de Litterati App. Een handige app waarmee u al het zwerfafval dat u vindt, kunt vastleggen en verzamelen. Alle belangrijke informatie over gevonden zwerfafval wordt opgeslagen in het  ‘zwerfafvalkompas’: een vernieuwend en interactief dataplatform (beschikbaar vanaf 2020). Met deze informatie maken wij beleid dat zorgt voor het verminderen van het zwerfafval op straat.

Schoonkaart Supporter van Schoon (Stichting Nederland Schoon)

Op de gemeentepagina van Supporter van Schoon vindt u een interactieve ‘schoonkaart’. Hierop kunt u zien waar mensen in de gemeente Zevenaar in actie komen voor een schone buurt. Een goed gevulde kaart stimuleert en inspireert. We vragen daarom zoveel mogelijk partijen - van buurtcentrum tot school en van buurman tot sportclub – op om zich met een actie aan te melden op de schoonkaart. U kunt hier ook alvast een actie aanmaken voor de Landelijke Opschoondag op zaterdag 21 maart 2020.

Breuly netjes voor jezelf en de ander

In de zomer van 2019 hebben we een aantal keren bij recreatieplas de Breuly gecontroleerd op zwerfafval. Studenten ‘Handhaving’ hebben bezoekers van de Breuly gevraagd of zij hun afval mee naar huis wilden nemen. Deze gesprekken waren vooral positief en de meeste mensen waren inderdaad bereid om het afval mee naar huis te nemen. Onderzoek laat zien dat de hoeveelheid achtergebleven zwerfafval helaas niet minder is geworden. Daarom bekijken we nu hoe we toch de hoeveelheid zwerfafval kleiner kunnen maken. Alle afvalbakken bij de Breuly hebben een sticker gekregen met de tekst “Zo houden we het hier schoon”.