trash iconAanpak zwerfafval

In onze gemeente hebben we helaas ook te maken met zwerfafval. Samen kunnen we zorgen voor een schone en nette omgeving.

Zwerfafvalbrigade

In onze gemeente is een grote groep vrijwilligers actief die zich inzetten om zwerfafval op te ruimen en te voorkomen: de Zwerfafvalbrigade. De gemeente ondersteunt daarbij: we geven opruimmaterialen in bruikleen en halen het verzamelde zwerfafval op. NME Liemers regelt de begeleiding van de vrijwilligers en organiseert jaarlijks opruimactiviteiten. Ook lid worden van de Zwerfafvalbrigade? Aanmelden kan via het aanmeldformulier zwerfafvalbrigade.

Eenmalige schoonmaakactie

Wilt u eenmalig aan de slag om uw buurt of wijk schoon te maken? We helpen u graag door het uitlenen van opruimmaterialen. U kunt via het aanmeldformulier aangeven wat u precies wilt lenen en op welk moment. De uitgifte vindt plaats bij het NME Centrum in Zevenaar (Vestersbos 2).

Schone Rivieren

Ieder jaar organiseren we in het voor- en najaar schoonmaakacties langs de uiterwaarden van de rivieren in onze gemeente. Samen met het landelijke project Schone Rivieren van IVN ruimen we alle uiterwaarden op en voorkomen we vervuiling van onze rivieren. Groepen en verenigingen krijgen een vergoeding voor hun inzet. De oproep voor deelname plaatsen we op social media en in de Zevenaar Post. Voor interesse kunt u altijd contact opnemen via zwerfafval@zevenaar.nl.

Maak uw actie zichtbaar

Op de website van Nederland Schoon vindt u een interactieve kaart. Hierop kunt u zien waar inwoners van de gemeente Zevenaar in actie komen voor een schone buurt. Een goed gevulde kaart stimuleert en inspireert. We vragen daarom zoveel mogelijk partijen - van buurtcentrum tot school en van buurman tot sportclub – om zich met een actie aan te melden op de schoonkaart. U kunt hier ook eenmalige opschoonacties aanmaken, bijvoorbeeld in aanloop naar de Landelijke Opschoondag of de World Cleanup Day.

Speciaal voor de World Cleanup Day kunt u uw actie ook plaatsen op worldcleanupday.nl. Uw actie wordt dan automatisch ook weergegeven op de website van Nederland Schoon.