document iconWet open overheid (Woo)

Sinds 1 mei is er een nieuwe wet: de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo heeft als doel om informatie van de overheid makkelijker te vinden en te vergelijken te maken voor iedereen. Het grote verschil tussen de Woo en de Wob is dat er veel meer aandacht is voor het online plaatsen van documenten. Zo verplicht de Woo de gemeente om in de toekomst 11 informatiecategorieën online te publiceren.

11 informatiecategorieën

Er zijn 11 informatiecategorieën: 

 • Wet- en regelgeving
 • Organisatiegegevens
 • Raadsstukken
 • Bestuursstukken
 • Stukken van adviescolleges
 • Convenanten
 • Jaarplannen en -verslagen
 • Wob/Woo-verzoeken
 • Onderzoeken
 • Beschikkingen
 • Klachten

In 2023 zijn eerst de wet- en regelgeving, organisatiegegevens, Wob/Woo-verzoeken en convenanten aan de beurt.

Openheid

De gemeente Zevenaar wil werken vanuit een open cultuur en duidelijk zijn over wat we doen en waarom. Daarom werken we er als gemeente hard aan om ons voor te bereiden op het online publiceren van steeds meer documenten. Voor het publiceren van de 11 informatiecategorieën hebben we enkele jaren de tijd. De planning wordt landelijk bepaald en in 2023 bekend gemaakt door de minister van binnenlandse zaken.

Hoe gaan we te werk?

We onderzoeken eerst welke informatie we al online openbaar maken en welke nog niet.  Het college van B&W besluit vervolgens hoe ambitieus we willen en kunnen zijn. En dan kan de uitvoering beginnen!

Hoe snel dat gaat, hangt onder andere af van hoe snel de landelijke website wordt opgeleverd, waar wij onze documenten moeten gaan publiceren. Ondertussen bekijken we hoe we onze interne processen, ict-systemen en manier van werken kunnen aanpassen op de nieuwe wet.

Op zoek naar meer informatie?

Heeft u vragen over de Wet open overheid (Woo)? Mail dan naar woo@zevenaar.nl