Wet open overheid (Woo)

Sinds 1 mei 2022 is er een nieuwe wet: de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo heeft als doel om informatie van de overheid makkelijker te vinden en te vergelijken te maken voor iedereen. Het grote verschil tussen de Woo en de Wob is dat er veel meer aandacht is voor het online plaatsen van documenten. Zo verplicht de Woo de gemeente om in de toekomst 11 informatiecategorieën online te publiceren.

11 informatiecategorieën

Er zijn 11 informatiecategorieën: 

 • Wet- en regelgeving
 • Organisatiegegevens
 • Raadsstukken
 • Bestuursstukken
 • Stukken van adviescolleges
 • Convenanten
 • Jaarplannen en -verslagen
 • Wob/Woo-verzoeken
 • Onderzoeken
 • Beschikkingen
 • Klachten

Via de landelijke Woo-indexexterne-link-icoon kunt u zien welke documenten van onze gemeente al online te bekijken zijn.

Openheid

De gemeente Zevenaar wil werken vanuit een open cultuur en duidelijk zijn over wat we doen en waarom. Daarom werken we er als gemeente hard aan om ons voor te bereiden op het online publiceren van steeds meer documenten. Voor het publiceren van de 11 informatiecategorieën hebben we enkele jaren de tijd. De planning wordt landelijk bepaald en in 2023 bekend gemaakt door de minister van Binnenlandse Zaken.

Op zoek naar meer informatie?

Heeft u vragen over de Wet open overheid (Woo)? Mail dan naar woo@zevenaar.nl