Woo-besluiten

Op deze pagina vindt u de informatie die wij op basis van de Woo (en voorheen de Wob) openbaar hebben gemaakt.

Woo-besluiten

Op basis van de Wet open overheid (Woo) kunt u een verzoek indienen om informatie over het beleid van de gemeente openbaar te maken. Dit houdt in dat de gevraagde documenten als we ze hebben op de website worden gezet. Wel worden bepaalde gegevens, zoals persoonsgegevens, zwart gemaakt. Dat moet volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verzoeken die in behandeling zijn genomen worden openbaar gemaakt met het verzoek, het besluit en (als we ze hebben) de gevraagde documenten.

Een overzicht van de Woo-besluiten vindt u in het overzicht Woo-verzoeken en Woo-besluitenexterne-link-icoon.

Wob en Woo

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De documenten die onder de Wob openbaar zijn gemaakt, zijn ook te vinden in het overzicht Woo-verzoeken en Woo-besluitenexterne-link-icoon.