Woo-verzoek indienen

Wilt u meer informatie over het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan? Dan kunt u een Woo-verzoek (voorheen Wob-verzoek) doen om deze informatie openbaar te laten maken.

Veel informatie is al openbaar

Misschien is de informatie die u zoekt eerder al opgevraagd. Een overzicht van de Woo-besluiten vindt u in het overzicht Woo-verzoeken en Woo-besluitenexterne-link-icoon. Hier vindt u ook besluiten die nog onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn genomen. Deze documenten heten Wob-besluiten en zijn van voor 1 mei 2022.

Ook veel andere informatie binnen de gemeente is al openbaar. Hiervoor is een verzoek tot openbaarmaking op grond van de Wet open overheid (Woo) niet van toepassing. Zo zijn collegebesluiten & raadsstukken te vinden via het bestuurlijk informatiesysteem iBabsexterne-link-icoon.

Aangevraagde en verleende vergunningen worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon.

Goed om te weten

Wordt alles openbaar?

Als u een Woo-verzoek indient en wij besluiten tot openbaarmaking van de documenten, dan worden de documenten voor iedereen openbaar. Om de documenten voor een ieder toegankelijk te maken worden uw Woo-verzoek, het besluit en de bijlagen geanonimiseerd op de website geplaatst. Soms is het niet mogelijk om alle gevraagde informatie volledig openbaar te maken. In artikel 5.1 en 5.2 van de Wet open overheid (Woo) staan de weigeringsgronden vermeld. Deze is te raadplegen via www.overheid.nlexterne-link-icoon.

Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

Een Woo-verzoek kunt u indienen via het formulier ‘Verzoek op grond van de Wet open overheidexterne-link-icoon’. U kunt het verzoek ook mondeling of schriftelijk indienen. Verzoeken die per e-mail binnenkomen nemen wij niet in behandeling.

Wat zijn de kosten?

Tarieven 2023 (prijs per pagina)
A4-formaatA3-formaat
Zwart-wit, enkelzijdig€ 0,05€ 0,10
Zwart-wit, dubbelzijdig€ 0,10€ 0,20
Kleur, enkelzijdig€ 0,20€ 0,40
Kleur, dubbelzijdig€ 0,40€ 0,80

Wat kan ik verwachten?

Binnen vier weken krijgt u een besluit van ons. Wij nemen contact met u op als dit niet lukt binnen vier weken.

Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? U kunt dan bezwaar maken of direct beroep instellen bij de rechter. Voor deze laatste mogelijkheid moet u de gemeente wel eerst in gebreke stellen. De wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is niet van toepassing op Woo-verzoeken. Bent u het niet eens met het besluit? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Overige vragen

Heeft u een algemene vraag of twijfelt u over de openbaarheid van overheidsinformatie? U kunt telefonisch contact met ons opnemen via (0316) 595 111 of een e-mail sturen naar woo@zevenaar.nl

Overzicht Woo en Wob-besluiten

In het overzicht Woo-verzoeken en Woo-besluitenexterne-link-icoon vindt u de informatie die wij op basis van de Woo openbaar hebben gemaakt.