Besluitenlijsten B&W

Wilt u weten wat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten? U vindt het in de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen.

Besluitenlijsten bekijken

Elke dinsdag vergadert het college. In de eerstvolgende collegevergadering bepaalt het college of de besluitenlijst van de vorige vergadering akkoord is. Aansluitend zal de openbare besluitenlijst online worden geplaatst.

De besluitenlijsten zijn te bekijken in het bestuurlijk informatiesysteem iBabsexterne-link-icoon.