Raadsinformatiebrieven

Raadsinformatiebrieven zijn brieven van het college van burgemeester en wethouders aan de leden van de gemeenteraad. In de brieven staat informatie over een bepaald onderwerp. Raadsleden kunnen deze brieven voor kennisgeving aannemen of agenderen voor bespreking in een commissie.

Raadsinformatiebrieven bekijken

Wilt u de raadsinformatiebrieven bekijken? U kunt ze vinden in iBabsexterne-link-icoon