Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Overzicht financiële stukken

De gemeente heeft verschillende financiële stukken die u kunt bekijken. Hierin laten we zien wat onze plannen zijn en wat er in voorafgaande periodes aan geld is uitgegeven.

Begroting

De begroting kijkt vooruit: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?  Het gaat in de begroting om de programma's: de belangrijke onderwerpen voor de dorpen waaraan de gemeente werkt.

Jaarrekening

Met de jaarrekening kijken we terug: wat hebben we wel en niet bereikt, wat hebben we gedaan en wat heeft het gekost?

Kadernota

In de kadernota staat welke zaken er van gemeentegeld geregeld moeten worden en welke zaken juist niet. Het geeft alvast de kaders mee (vandaar ook de naam) voor de begroting die later in het jaar gepresenteerd wordt.

Voortgangsrapportage

Twee keer per jaar verschijnt er een voortgangsrapportage. Deze rapportage geeft een beeld van wat er begroot is en wat de verwachting van het resultaat aan het eind van het jaar is.

Bent u benieuwd naar de begroting, de jaarrekening, jaarstukken, kadernota of voortgangsrapportage? De gemeente Zevenaar heeft een portal waar u deze financiële stukken – zowel de actuele stukken als stukken van voorgaande jaren -  kunt vinden in het Planning & Control portaal van de gemeente Zevenaar.