informal-care iconOrganisatiestructuur

De gemeente Zevenaar is een klantgerichte organisatie waarin drie kernwaarden centraal staan: Klantgericht, Resultaatgericht en Samenwerken. Bij de gemeente werken ongeveer 300 collega’s. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Medewerkers kijken verder dan de eigen afdeling en zijn breed inzetbaar.

Organisatie

De organisatie is opgebouwd en bestaat – naast de staf en projecten– uit een aantal afdelingen. De clustering van taakvelden binnen de afdelingen is gebaseerd op inhoudelijke afwegingen, omvang van formatie en op bedrijfsprocessen. Met het principe van eenheid van organisatie in gedachte worden de afdelingen beschouwd als zijnde een organisatorische lijnformatie die integraal werken en procesgericht werken ondersteunen, faciliteren en stimuleren. 
Grote weergave organogram

Organogram gemeente Zevenaar