housing-forms iconAmbities duurzaamheid

De gemeente Zevenaar vindt duurzaamheid belangrijk. We willen een gemeente zijn die rekening houdt met de toekomst. Zuinig zijn op wat we hebben; die ene aarde. Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten. In onze behoeften houden we nu al rekening met de toekomst. Dit zodat we ook op langere termijn nog in staat zijn onze totale consumptie te dragen. Als gemeente geven we dus graag zelf het goede voorbeeld, maar we vragen ook iets van onze inwoners en ondernemers. Samen gaan we op weg naar een duurzame toekomst.

Klimaatakkoord Parijs

Nederland staat voor een enorme uitdaging op het gebied van verduurzaming van de samenleving. Samen met bijna 200 andere landen, heeft Nederland ingestemd met het Klimaatakkoord van Parijs. In Nederland zijn de klimaatafspraken die meerdere landen in Parijs hebben afgesproken, uitgewerkt in het Klimaatakkoord.

Om ook toekomstige generaties een leefbare aarde te bieden, moeten we alles in het werk stellen om klimaatverandering te beperken. Daarom hebben 195 landen in 2015 in Parijs het Klimaatakkoord ondertekend. In dit akkoord van de Verenigde Naties is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd moet worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot ruim onder de 2 graden Celsius.

Klimaatakkoord Nederland

In de Klimaatwet is vastgelegd dat we in 2030 49% minder CO2 moeten uitstoten en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990. In de Klimaatwet staat niet hoe we dat gaan doen. Die inhoudelijke maatregelen zijn in het Klimaatakkoord (juni 2019) afgesproken. Deze nationale afspraken zijn een onderdeel van het Klimaatakkoord van Parijs.

Gemeente Zevenaar

Zevenaar is een moderne gemeente, die duurzaamheid erg belangrijk vindt. Samen met inwoners en ondernemers willen we ervoor zorgen dat we duurzaam kunnen wonen, werken en leven in onze gemeente. Met evenwicht tussen mens, milieu en economie. Voor nu en voor straks. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen goed kunnen leven. Een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Duurzaamheid vraagt om vooruit te kijken. Maar ook om nu al te handelen. De gemeente Zevenaar heeft de volgende duurzaamheidsambities vastgesteld:

Vragen?

Heeft u een vraag over de ambities van de gemeente Zevenaar of bent u op zoek naar meer informatie over het onderwerp duurzaamheid? Neem contact op met team Duurzaamheid via (0316) 595 111.