Ambities duurzaamheid

De gemeente Zevenaar vindt duurzaamheid belangrijk. We willen een gemeente zijn die rekening houdt met de toekomst. Als gemeente geven we graag zelf het goede voorbeeld, maar we vragen ook iets van onze inwoners en ondernemers. Samen gaan we op weg naar een duurzame toekomst.

Klimaatakkoord Parijs

Om ook toekomstige generaties een leefbare wereld te bieden, moeten we alles doen wat we kunnen om klimaatverandering te beperken. Daarom hebben 195 landen in 2015 in Parijs het Klimaatakkoordexterne-link-icoon ondertekend. In dit akkoord van de Verenigde Naties is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd moet worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot ruim onder de 2 graden Celsius.

In Nederland zijn de klimaatafspraken uitgewerkt in de Klimaatwetexterne-link-icoon en het Klimaatakkoordexterne-link-icoon.

Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar vindt duurzaamheid erg belangrijk. Samen met inwoners en ondernemers willen we ervoor zorgen dat we duurzaam kunnen wonen, werken en leven. Met evenwicht tussen mens, milieu en economie. Voor nu en voor straks. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen goed kunnen leven. Een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Duurzaamheid vraagt om vooruit te kijken. Maar ook om nu al te handelen. Gemeente Zevenaar heeft de volgende duurzaamheidsambities vastgesteld:

  • Gemeentelijke CO2-uistoot met 55% verminderen in 2030;
  • De gemeente Zevenaar is in ieder geval in 2050 energieneutraal. Hoe eerder, hoe beter;
  • Gemeente Zevenaar wil graag in 2040 een aardgasvrije gemeente zijn;
  • Vanaf 2022 is gemeente Zevenaar een Fairtrade Gemeente.

Vragen?

Heeft u een vraag over de ambities van gemeente Zevenaar? Neem contact op met team Duurzaamheid via (0316) 595 111. Of vul het vraagformulierexterne-link-icoon in.