Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Energietransitie

De energietransitie betekent de overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Duurzame energie is een verzamelnaam voor energie afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. Dit zijn bronnen die nooit opraken. Denk aan energie uit wind, aardwarmte, stromend water en zonnewarmte.

Het doel van de energietransitie is een geheel duurzame energievoorziening in Nederland in 2050. Circa 93 procent van de energie die we gebruiken komt van fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie en kolen). Deze brandstoffen zijn vervuilend en hebben veel CO2 uitstoot. Om de nadelige gevolgen te beperken, werken we in Nederland aan een duurzame energievoorziening waarin we gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. Dit proces is de energietransitie.

Wat doet de gemeente

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio's bij het maken van de RES.

Bekijk voor meer informatie de video’s ‘Wat is de Regionale Energiestrategie?’ en ‘Waarom een Regionale Energiestrategie?

RES Arnhem-Nijmegen

In de Regio Arnhem Nijmegen maken 16 gemeenten (waaronder Zevenaar), 3 waterschappen en 1 provincie samen de RES. We werken samen om tot een plan te komen dat leidt tot een duurzame energievoorziening in onze regio. Waar is ruimte voor duurzame opwekking van elektriciteit? En hoeveel? Kiezen we windmolens of zonnevelden? Is daar aansluiting op het elektriciteitsnetwerk? Waar in onze regio liggen warmtebronnen om onze huizen te verwarmen? En ook: is er voldoende draagvlak voor en is het betaalbaar? Op de website RES Arnhem-Nijmegen vindt u meer informatie. Daarnaast kunt u zien welke stappen er zijn gezet en wat er de aankomende periode op de planning staat. Op de website kunt u ook documenten bekijken.

In 2020 komen de 30 energieregio’s met een eigen ‘bod’ aan de landelijke overheid: een plan met hun aandeel in de landelijk afgesproken hoeveelheid schone energie die geleverd kan worden in 2030. Sinds september 2020 heeft de Regio Arnhem Nijmegen haar voorlopige concept bod gereed. Over het eindbod nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten voor 1 juli 2021 een besluit. Dit eindbod wordt aan de landelijke overheid aangeboden. Elke twee jaar wordt het bod herzien. Er wordt gekeken of de plannen bijgesteld moeten worden. Ook wordt gekeken wat er nodig is voor de periode na 2030. Zo gaan we stap voor stap op weg naar een energieneutrale regio in 2050.

Enquête

In het voorjaar van 2020 zijn inwoners uit de regio Arnhem Nijmegen bevraagd via een enquête. Deze werd gehouden door Kantar, voorheen TNS NIPO, onder een representatieve groep inwoners van Regio Arnhem Nijmegen. Daarvoor is een groot representatief panel van inwoners uit de regio benaderd uit de TNS NIPO database. Daarnaast zijn extra inwoners via een brief benaderd om de digitale vragenlijst in te vullen. 4.240 personen hebben gereageerd.

Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)

Op 13 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Zevenaar het toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking vastgesteld. In het kader staat beschreven in welke gebieden en onder welke voorwaarden in onze gemeente duurzame energieprojecten kunnen worden toegestaan. Met het kader kunnen verzoeken voor plaatsing van windturbines en zonneparken worden beoordeeld.

CO2 -prestatieladder gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar werkt aan de invoering van de CO2-prestatieladdermethodiek. Aan de hand van deze methodiek wordt op een gestructureerde manier inzicht verkregen in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. Daarnaast geeft het handvatten bij het opstellen, behalen en communiceren van de reductiedoelstellingen op het gebied van CO2-emissies, bijvoorbeeld op gebied van mobiliteit, afval en inkoop en aanbesteding.

Regeling Reductie Energieverbruik (Winst uit je woning)

De vier Liemerse gemeenten (Duiven, Westervoort, Doesburg en Zevenaar) willen particuliere woningeigenaren helpen om hun energielasten en daarmee de CO2-uitstoot te verlagen. In samenwerking met het bedrijf ‘Winst uit je woning’ worden vanaf september 2020 twee acties aangeboden. Inwoners ontvangen per brief een waardebon t.w.v. € 70,- en zij kunnen daarnaast meedoen aan een grootschalige advies- en inkoopactie voor energiebesparende maatregelen waaronder isolatiemaatregelen als spouwmuur-, dak- en vloerisolatie en zonnepanelen. De regeling wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vragen?

Heeft u een vraag over de energietransitie? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden op onze website of stuur een e-mail naar duurzaamheid@zevenaar.nl. Bellen mag natuurlijk ook: (0316) 595 111.

Downloads

pdf Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind) (PDF, 6.7 MB) pdf Infosheet enquête RES Arnhem-Nijmegen (PDF, 4.65 MB)

Wat kunt u zelf doen

Meepraten RES Arnhem-Nijmegen

In Regio Arnhem Nijmegen werken 16 gemeenten, 3 waterschappen en 1 provincie samen met zoveel mogelijk andere belanghebbenden aan de RES. Denk aan netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrieven zon & wind en/of warmte.

Op dit moment heeft Regio Arnhem Nijmegen haar voorlopige concept bod gereed. Het eindbod wordt straks aan de landelijke overheid aangeboden. Over het eindbod nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten voor 1 juli 2021 een besluit. Elke twee jaar wordt het bod herzien. Er wordt gekeken of de plannen bijgesteld moeten worden. Ook wordt gekeken wat er nodig is voor de periode na 2030

Meedenken met andere jongeren

De RES is belangrijk voor de toekomst van Regio Arnhem Nijmegen. Jongeren zijn onderdeel van deze toekomst. In onze regio zijn jongeren dan ook een belangrijke stakeholder in het proces. Partijen zoals Klimaat en Energie Koepel (KEK), Hope XXL, Jonge Klimaatbeweging en Agreen praten mee. Meedenken met andere jongeren over de opwek van duurzame elektriciteit en over het warmtevraagstuk? Stuur een e-mail naar britt@agreen.nl.

Gebruikmaken van de Regeling Reductie Energieverbruik

Particuliere woningeigenaren in onze gemeente ontvangen in september 2020 een informatiebrief over twee acties in het kader van energiereductie; een waardebon t.w.v. 
€ 70,- en  een grootschalige advies- en inkoopactie voor energiebesparende maatregelen. 

Inwoners kunnen de waardebon gebruiken om energiebesparende producten aan te schaffen bij bouwmarkten en webwinkels of voor een energieadvies aan huis. Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen in aanmerking komen voor de waardebon? Bekijk de pagina ‘Overzicht Energiebesparende maatregelen woningen gemeente Zevenaar’. Wees er wel snel bij want de actie loopt tot 31 maart 2021. Er is eenmalig een bedrag van € 295.782,- ter beschikking gesteld. Op = op. Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is of wilt u uw waardebon indienen, kijk dan op www.winstuitjewoning.nl/gemeente/zevenaar

De grootschalige advies- en inkoopactie wordt ook georganiseerd door ‘Winst uit je woning’. Op basis van een strenge uitvraag worden gespecialiseerde en betrouwbare (lokale) isolatie- en installatiebedrijven geselecteerd. Huiseigenaren kopen als grote groep gezamenlijk in. Denk aan woningisolatie, zonnepanelen en warmte-installaties om woningen te verduurzamen. De voorwaarden zijn goed en de prijzen scherp. Het inschrijven voor de actie kan vrijblijvend via www.winstuitjewoning.nl.

Vragen?

Voor vragen over de acties kunt u terecht bij Winst uit je woning, te bereiken tijdens kantooruren van 9.00 tot 17.30 uur op 023 – 583 69 36. Mailen kan ook: info@winstuitjewoning.nl.