Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Energietransitie

De energietransitie betekent de overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Duurzame energie is een verzamelnaam voor energie afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. Dit zijn bronnen die nooit opraken. Denk aan energie uit wind, aardwarmte, stromend water en zon.

Het doel van de energietransitie is een volledig duurzame energievoorziening in Nederland in 2050. Circa 93 procent van de energie die we nu gebruiken komt van fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie en kolen). Deze brandstoffen zijn vervuilend en veroorzaken veel CO2 uitstoot. CO2 veroorzaakt een stijging van de temperatuur. Hierdoor neemt bijvoorbeeld de kans en omvang van wateroverlast, droogte en hittestress toe. Om deze nadelige gevolgen te beperken, werken we in Nederland onder andere aan een duurzame energievoorziening waarin we gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. Dit proces is de energietransitie.

Wat doet de gemeente

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen (anders dan aardgas) te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk en ruimtelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio's bij het maken van de RES.

Bekijk voor meer informatie de video’s ‘Wat is de Regionale Energiestrategie?’ en ‘Waarom een Regionale Energiestrategie?

RES Arnhem-Nijmegen

Heel Nederland werkt aan het opwekken van duurzame energie, om te beginnen met zon en wind. Dat gaan we terugzien in onze leefomgeving, ook in Regio Arnhem Nijmegen. Zestien gemeenten (waaronder de gemeente Zevenaar), de provincie, de waterschappen en netbeheerder Liander hebben samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners uit de regio Arnhem Nijmegen een plan opgesteld: de Regionale Energiestrategie Arnhem Nijmegen (RES). In de RES staat o.a. wat er nodig is om grootschalige duurzame energie op te wekken en welke gebieden in onze regio in aanmerking komen voor zonnevelden en windturbines. Maar ook het thema warmte komt aan bod, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen.

De eerste versie van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) is onlangs door de gemeenteraden van alle betrokken gemeenten vastgesteld. De RES 1.0 stond op woensdag 2 juni op de agenda van de Zevenaarse gemeenteraad. Iedere twee jaar wordt de RES geactualiseerd: na RES 1.0 volgt RES 2.0 en daarna RES 3.0. De RES is een belangrijk, maar ook complex onderwerp. Via een nieuwsbericht met veelgestelde vragen en antwoorden wordt nog duidelijker wat de RES precies is en wat de gevolgen voor Zevenaar zijn.

In de RES 1.0 van de regio Arnhem Nijmegen staan zoekgebieden ingetekend waar windturbines en zonnevelden zouden kunnen komen. In de RES 2.0 worden de plannen concreter. De energietransitie heeft impact op de Zevenaarse leefomgeving. Het onderwerp ‘Participatie’ (ook wel omgevingsdialoog) speelt dus een belangrijke rol. Als gemeente Zevenaar gaan we tijdens het traject graag met inwoners en andere stakeholders in gesprek hoe de projecten voor duurzame opwek goed ingepast kunnen worden. Meer informatie hierover volgt

Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)

De RES 1.0 heeft aansluiting gezocht bij lokale participatietrajecten en bestuurlijke besluitvorming. De regionale zoekgebieden komen allemaal voort uit een traject waar inwoners via lokale processen bij betrokken zijn geweest. In de gemeente Zevenaar zijn inwoners en belanghebbenden via het traject van het ‘toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)’ betrokken.

Op 13 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Zevenaar het 'toets- en afwegingskader' vastgesteld. In het kader staat beschreven in welke gebieden en onder welke voorwaarden in onze gemeente duurzame energieprojecten kunnen worden toegestaan. Met het kader kunnen verzoeken voor plaatsing van windturbines en zonneparken worden beoordeeld.

Energieloket Zevenaar

Energieloket Zevenaar is het gemeentelijke informatie- en adviesloket over energiebesparing en verduurzaming van woningen. In het verleden konden inwoners van de gemeente Zevenaar terecht bij het Liemers Energieloket. Het energieloket is een belangrijke schakel tussen de gemeente en haar inwoners om te komen tot een aardgasvrij en energieneutraal Zevenaar. Door klein te beginnen kan iedereen, op zijn of haar eigen manier, een duurzame bijdrage leveren. De gemeente Zevenaar zet energiecoaches in om inwoners kosteloos en vrijblijvend te helpen bij het verduurzamen van hun woning.

CO2 -prestatieladder gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar werkt aan de invoering van de CO2-prestatieladdermethodiek. Aan de hand van deze methodiek wordt op een gestructureerde manier inzicht verkregen in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. Daarnaast geeft het handvatten bij het opstellen, behalen en communiceren van de reductiedoelstellingen op het gebied van CO2-emissies, bijvoorbeeld op gebied van mobiliteit, afval en inkoop en aanbesteding.

Regeling Reductie Energieverbruik (RRE)

De vier Liemerse gemeenten (Duiven, Westervoort, Doesburg en Zevenaar) willen particuliere woningeigenaren helpen om hun energielasten en daarmee de CO2-uitstoot te verlagen. In september 2020 ontvingen woningeigenaren in onze gemeente een duurzaamheidswaardebon t.w.v. € 70,-. Inwoners konden de waardebon gebruiken om energiebesparende producten aan te schaffen bij bouwmarkten en webwinkels of voor een energieadvies aan huis. De actie liep af in februari 2021. Het totale budget voor de actie was € 295.782. De regeling is mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vragen?

Heeft u een vraag over de energietransitie? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden op onze website of stuur een e-mail naar duurzaamheid@zevenaar.nl. Bellen mag natuurlijk ook: (0316) 595 111.

Downloads

pdf Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind) (PDF, 6.7 MB) pdf Infosheet enquête RES Arnhem-Nijmegen (PDF, 4.65 MB)

Wat kunt u zelf doen

Meepraten RES Arnhem-Nijmegen

In Regio Arnhem Nijmegen werken 16 gemeenten, 3 waterschappen en 1 provincie samen met zoveel mogelijk andere belanghebbenden aan de RES. Denk aan netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrieven zon & wind en/of warmte.

Op dit moment heeft Regio Arnhem Nijmegen bod 1.0 gereed. In de periode maart-juni 2021 nemen de gemeenteraden, de algemene besturen van de waterschappen en Provinciale Staten een besluit over de RES 1.0. RES 1.0 staat op de agenda van de Zevenaarse gemeenteraad op woensdag 2 juni 2021. Uiterlijk 1 juli moet de RES 1.0 bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn ingediend. 

De RES is een continu proces. Elke twee jaar wordt het bod herzien. Waar in de afgelopen jaren vooral meegedacht kon worden over de globale gebieden waarin windmolens en zonnevelden kunnen komen – de zogenoemde zoekgebieden – worden de plannen in de aankomende jaren concreter en gaat het over specifieke locaties en projecten. Er wordt volop ingezet op het betrekken van inwoners en andere partijen bij de plannen uit de RES. 

Meedenken met andere jongeren

De RES is belangrijk voor de toekomst van Regio Arnhem Nijmegen. Jongeren zijn onderdeel van deze toekomst. In onze regio zijn jongeren dan ook een belangrijke stakeholder in het proces. Partijen zoals Klimaat en Energie Koepel (KEK), Hope XXL, Jonge Klimaatbeweging en Agreen praten mee. Meedenken met andere jongeren over de opwek van duurzame elektriciteit en over het warmtevraagstuk? Stuur een e-mail naar britt@agreen.nl.

Het Energieloket Zevenaar raadplegen

Energieloket Zevenaar helpt inwoners bij het beantwoorden van vragen rondom energiezuinig wonen. Denk aan: hoe krijg ik mijn energierekening omlaag? Kan ik iets doen aan de tocht in huis? Hoe werkt een warmtepomp? Kan ik subsidie krijgen voor isolatie? Inwoners kunnen met behulp van het energieloket de beste duurzame keuze maken voor de eigen woning en situatie. Via het Energieloket is het ook mogelijk om een afspraak te maken met een energiecoach voor een gratis huisbezoek.

Gebruikmaken van de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE)

Particuliere woningeigenaren in onze gemeente ontvingen in september 2020 een informatiebrief (van de gemeente i.s.m. het bedrijf 'Winst uit je woning') over twee acties in het kader van energiereductie; een waardebon t.w.v. € 70,- en  een grootschalige advies- en inkoopactie voor energiebesparende maatregelen. Inwoners konden de waardebon gebruiken om energiebesparende producten aan te schaffen bij bouwmarkten en webwinkels of voor een energieadvies aan huis. De actie liep af in februari 2021. 4340 woningeigenaren in onze gemeente hebben de waardebon verzilverd. Het totale budget voor de actie was € 295.782. Eind 2021 bieden we de actie weer aan, dan ook voor huurders. Houd onze communicatiekanalen (o.a. website en social media) in de gaten voor de laatste info.

Energiescans voor particuliere monumenteneigenaren

De gemeente Zevenaar vindt het belangrijk dat monumenten ook duurzamer worden. Het verduurzamen van gemeentelijke monumenten vraagt om een specialistische aanpak, want niet iedere verduurzamingsmaatregel kan samengaan met de monumentale waarde van het pand. Zou u meer inzicht willen krijgen in hoe het gemeentelijk monument (waar u ook woont) het beste verduurzaamd kan worden? Of heeft u al concrete verduurzamingsplannen? Dit soort veranderingen kunnen flinke kosten met zich meebrengen. Om u hierbij te ondersteunen biedt de gemeente Zevenaar de ‘Subsidieregeling energiescans en energiebesparende maatregelen voor monumentale woningen gemeente Zevenaar’ aan. Hiermee kunnen huiseigenaren van gemeentelijke monumentale woningen Energiescans laten uitvoeren om zo inzicht te krijgen in wat mogelijk is om energie te besparen. Daarnaast kunnen er via deze subsidieregeling energiebesparende maatregelen worden getroffen aan uw woning. De belangrijkste voorwaarden op een rij:

 • De regeling is geldig van 1 augustus tot en met 31 december 2021.
 • De regeling is alleen beschikbaar voor particuliere monumenteneigenaren die ook bewoner van het betreffende pand zijn.
 • De regeling heeft een beperkt budget. Controleer het beschikbare budget voordat u iets aanschaft door een e-mail te sturen aan duurzaamheid@zevenaar.nl met onderwerp ‘budget opvragen’. Als het budget op is kan er geen aanspraak op de regeling meer gemaakt worden (op=op!).
 • Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op de regeling voor het uitvoeren van een Energiescan en/of energiebesparende maatregelen die u laat uitvoeren en/of toepast in uw monumentale woning.
 • Er is een volledige lijst met maatregelen beschikbaar. Met deze lijst kunt u checken welke maatregelen aanspraak maken op de regeling.
 • Het aankoopbedrag betaalt u eerst zelf. Na aanschaf kunt u het bedrag terugvragen door een e-mail te sturen aan duurzaamheid@zevenaar.nl. Geef daarbij uw naam-, adres- en contactgegevens aan en stuur een kopie van het aanschafbewijs mee. Na controle van uw gegevens en het aanschafbewijs, wordt het geld op uw bankrekening gestort.
 • Een aanvraag kan ingediend worden voor een bedrag van minimaal € 70,- en maximaal € 200,-. Als u minder dan € 35,- uitgeeft kunt u geen geld terugvragen. Als u meer dan € 200,- uitgeeft, dan krijgt u maximaal € 200,- terug.
 • U kunt maar één keer een aanvraag indienen. Dient u een eerste aanvraag in van minder dan het maximale terug te vragen bedrag van € 200,- en dient u vervolgens nog een tweede aanvraag in, dan wordt alleen de eerste aanvraag in behandeling genomen. Het restbedrag vervalt daarmee.
 • Voor eventuele verzendkosten kunt u geen teruggave krijgen.
 • Bewaar het aanschafbewijs minimaal één jaar. Er kan later nog een controle plaatsvinden.
 • Als het ingediende aanschafbewijs onleesbaar is of niet zichtbaar is welke maatregelen en/of diensten u heeft aangeschaft, dan kunnen wij uw aanvraag niet controleren en deze wordt niet in behandeling genomen.
 • Als de regeling om wat voor reden dan ook niet (langer) geldig is, leidt dit niet tot enige aansprakelijkheid van de gemeente Zevenaar.

Tip: Voor bepaalde (isolatie)maatregelen aan een monumentaal pand is een monumentenvergunning nodig. Wilt u weten of u zo’n vergunning nodig heeft? Doe dan navraag bij de gemeente via onze collega Monumententoezicht.

Vragen?

Voor vragen over de RRE kunt u mailen naar duurzaamheid@zevenaar.nl. Bellen mag natuurlijk. Neem contact op met Lars Grims van de gemeente Zevenaar via tel. (0316) 595 111.