living-household iconEnergietransitie

De energietransitie betekent de overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Duurzame energie is een verzamelnaam voor energie afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. Dit zijn bronnen die nooit opraken. Denk aan energie uit wind, aardwarmte, stromend water en zon. Het doel van de energietransitie is een volledig duurzame energievoorziening in Nederland in 2050

Regionale Energiestrategie (RES)

Gemeente Zevenaar maakt onderdeel uit van de RES-regio Arnhem Nijmegen. In de RES-regio zitten 16 gemeenten, de provincie, de waterschappen en netbeheerder Liander. Gezamenlijk onderzoeken wij waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen (anders dan aardgas) te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk en ruimtelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar?
De RES-regio Arnhem Nijmegen heeft samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners uit de regio hiervoor een plan opgesteld: de Regionale Energiestrategie Arnhem Nijmegen (RES).

Meer weten over de RES? Lees dan verder op de website van de Groene Metropoolregio.

Meepraten RES Arnhem-Nijmegen

In Regio Arnhem Nijmegen werken 16 gemeenten, 3 waterschappen en 1 provincie samen met zoveel mogelijk andere belanghebbenden aan de RES. Denk aan netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrieven zon & wind en/of warmte.

 

Warmtetransitie

Onderdeel van de energietransitie is de warmtetransitie: hoe gaan we in de toekomst onze huizen verwarmen en ons water opwarmen zonder aardgas te gebruiken? U leest hier meer over op de pagina Warmtetransitie.

Vragen

Heeft u een vraag over de energietransitie? Neem contact op met team Duurzaamheid via (0316) 595 111 of vul het vraagformulier in.