living-household iconEnergietransitie

De energietransitie betekent de overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Duurzame energie is een verzamelnaam voor energie afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. Dit zijn bronnen die nooit opraken. Denk aan energie uit wind, aardwarmte, stromend water en zon. Het doel van de energietransitie is een volledig duurzame energievoorziening in Nederland in 2050. Circa 90 procent van de energie die we gebruiken komt van fossiele brandstoffen aardgas, aardolie en kolen. Deze brandstoffen zijn vervuilend en veroorzaken veel CO₂ uitstoot. CO₂ veroorzaakt een stijging van de temperatuur. Hierdoor neemt bijvoorbeeld de kans en omvang van wateroverlast, droogte en hittestress toe. Om deze nadelige gevolgen te beperken, werken we in Nederland onder andere aan een duurzame energievoorziening waarin we gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. Dit proces is de energietransitie.

Wat doet de gemeente

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen (anders dan aardgas) te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk en ruimtelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio's bij het maken van de RES.

Bekijk voor meer informatie de video’s ‘Wat is de Regionale Energiestrategie?’ en ‘Waarom een Regionale Energiestrategie?

RES Arnhem-Nijmegen

Heel Nederland werkt aan het opwekken van duurzame energie, om te beginnen met zon en wind. Dat gaan we terugzien in onze leefomgeving, ook in Regio Arnhem Nijmegen. Zestien gemeenten (waaronder de gemeente Zevenaar), de provincie, de waterschappen en netbeheerder Liander hebben samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners uit de regio Arnhem Nijmegen een plan opgesteld: de Regionale Energiestrategie Arnhem Nijmegen (RES). In de RES staat o.a. wat er nodig is om grootschalige duurzame energie op te wekken en welke gebieden in onze regio in aanmerking komen voor zonnevelden en windturbines. Maar ook het thema warmte komt aan bod, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. 

Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)

Op 13 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Zevenaar het 'toets- en afwegingskader' vastgesteld. In het kader staat beschreven in welke gebieden en onder welke voorwaarden in onze gemeente duurzame energieprojecten kunnen worden toegestaan. Met het kader kunnen we verzoeken voor plaatsing van windturbines en zonneparken beoordelen.
 

Energieloket Zevenaar

Het Energieloket Zevenaar is het gemeentelijke informatie- en adviesloket over energiebesparing en verduurzaming van woningen. Het energieloket is een belangrijke schakel tussen de gemeente en haar inwoners om te komen tot een aardgasvrij en energieneutraal Zevenaar. Door klein te beginnen kan iedereen, op zijn of haar eigen manier, een duurzame bijdrage leveren. De gemeente Zevenaar zet energiecoaches in om inwoners kosteloos en vrijblijvend te helpen bij het verduurzamen van hun woning.

CO2 -prestatieladder gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar werkt aan de invoering van de CO2-prestatieladdermethodiek. Aan de hand van deze methodiek wordt op een gestructureerde manier inzicht verkregen in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. Daarnaast geeft het handvatten bij het opstellen, behalen en communiceren van de reductiedoelstellingen op het gebied van CO2-emissies, bijvoorbeeld op gebied van mobiliteit, afval en inkoop en aanbesteding.

Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW)

De gemeente Zevenaar heeft een rijksbijdrage ontvangen om huiseigenaren en huurders te helpen met energiebesparende maatregelen in hun woning. De RREW bevat acties als informatieavonden/webinars, -flyers en –brochures, een grootschalige inkoopactie voor energiemaatregelen (isolatie, zonnepanelen en hybride warmtepompen). Daarnaast konden huiseigenaren en huurders gebruik maken van een cadeaubon t.w.v. €70,- waarmee zij energiebesparende producten konden kopen.

T/m juli 2022 zijn met de RREW en RRE (voorloper van RREW) in totaal 11.815 woningen met een actie voor energiebesparende maatregelen bereikt. De regelingen hebben daarmee bijgedragen aan een voorlopige CO2-reductie van circa 1.040 ton per jaar (hoeveelheden berekend op basis van gegevens van Milieu Centraal). De RREW loopt tot 31 december 2022. 

Vragen?

Heeft u een vraag over de energietransitie? Neem contact op met team Duurzaamheid via (0316) 595 111 of vul het contactformulier in.

Wat kunt u zelf doen

Meepraten RES Arnhem-Nijmegen

In Regio Arnhem Nijmegen werken 16 gemeenten, 3 waterschappen en 1 provincie samen met zoveel mogelijk andere belanghebbenden aan de RES. Denk aan netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrieven zon & wind en/of warmte.

Meedenken met andere jongeren

De RES is belangrijk voor de toekomst van Regio Arnhem Nijmegen. Jongeren zijn onderdeel van deze toekomst. In onze regio zijn jongeren dan ook een belangrijke stakeholder in het proces. Partijen zoals Klimaat en Energie Koepel (KEK), Hope XXL, Jonge Klimaatbeweging en Agreen praten mee. Meedenken met andere jongeren over de opwek van duurzame elektriciteit en over het warmtevraagstuk? Stuur een e-mail naar britt@agreen.nl.

Het Energieloket Zevenaar raadplegen

Energieloket Zevenaar helpt inwoners bij het beantwoorden van vragen rondom energiezuinig wonen. Denk aan: hoe krijg ik mijn energierekening omlaag? Kan ik iets doen aan de tocht in huis? Hoe werkt een warmtepomp? Kan ik subsidie krijgen voor isolatie? Inwoners kunnen met behulp van het energieloket de beste duurzame keuze maken voor de eigen woning en situatie. Via het Energieloket is het ook mogelijk om een afspraak te maken met een energiecoach voor een gratis huisbezoek.