Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Warmtetransitie

In het Klimaatakkoord van Parijs staat dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot ‘ruim onder de 2 graden Celsius met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius’. De meeste woningen in Nederland worden verwarmd door het gebruik van aardgas.

Bij verbranding van aardgas, een fossiele brandstof, komt CO₂ in de lucht. Dit is een van de veroorzakers van klimaatverandering. En klimaatverandering willen we juist tegengaan. Dit betekent dat we duurzamere mogelijkheden moeten zoeken voor het verwarmen van gebouwen, voor het verwarmen van water uit kraan en voor het koken op aardgas. Met deze warmtetransitie nemen we afscheid van traditionele verwarming (de aardgasgestookte CV-ketel). Een grote klus voor heel Nederland en dus ook voor Zevenaar.

Wat doet de gemeente

In Nederland moeten alle woningen in het jaar 2050 aardgasvrij zijn. De overgang naar aardgasvrij wonen is ingrijpend. Op dit moment is 97,5% van alle woningen in onze gemeente nog op aardgas aangesloten. In de aankomende jaren moeten 19.157 woningen van het aardgas af.

Het college van Zevenaar geeft in haar coalitieakkoord prioriteit aan een aardgasvrij Zevenaar. In haar collegeprogramma is vastgesteld dat Zevenaar versneld energieneutraal wil worden, namelijk in 2040. Een aardgasvrij Zevenaar is een onderdeel daarvan.

Warmtetransitie visie

Inwoners van Zevenaar spelen een belangrijke rol in de overgang naar een 100% aardgasvrije gemeente. Samen met inwoners, ondernemers en belanghebbenden heeft de gemeente een Warmtetransitie visie opgesteld. Hierin staat onder andere beschreven hoe we tot een aardgasvrije gemeente willen komen en met wie er samengewerkt moet worden om het doel te halen. De visie geeft ook een globale planning aan wanneer in welke wijk of dorp een start wordt gemaakt met het gezamenlijk bepalen hoe woningen in de toekomst op alternatieve wijze worden verwarmd. Verder omschrijft de warmtetransitie visie een aantal alternatieven voor aardgas. In november 2019 is de visie door de gemeenteraad vastgesteld.

Wijkgerichte aanpak

Het verduurzamen van alle woningen in onze gemeente is een enorme opgave. Maar we hebben tot 2040. Dit kunnen we uitvoeren, maar dan moeten we het wel gestructureerd aanpakken. Een gestructureerde aanpak betekent een wijkgerichte benadering. Samen werken we naar een gezamenlijke stip op de horizon.

Voor de wijkprocessen sluit Zevenaar aan bij de aanpak van de Wijk van de Toekomst van het Gelderse Energie Akkoord. Een dorp kan hierbij worden beschouwd als een wijk. De ‘wijkgrootte’ van de 22 wijken in Zevenaar varieert van 350 tot 1.200 woningen. De ‘Wijk van de Toekomst’ is een procesmatige aanpak en maakt het mogelijk om alle belanghebbenden in een wijk te betrekken. Per wijk wordt er een groep inwoners gevormd die als spreekbuis optreden en mee willen denken over het aardgasvrij maken. De doorlooptijd van de voorbereiding van een wijk duurt circa twee jaar. Daarna volgt een uitvoeringstermijn van circa tien jaar.

In de globale planning (zie Warmtetransitie visie – vanaf bladzijde 31 of de infographic warmtevisie) is weergegeven wanneer welke wijk ongeveer start. In beide documenten leest u ook meer over de wijkgerichte aanpak. Er is gestart in Angerlo omdat de riolering in het dorp toe is aan vervanging.  Een praktisch en financieel interessant moment om naar een nieuwe warmtevoorziening te kijken.

Vragen?

Heeft u een vraag over de warmtetransitie? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden op onze website of stuur een e-mail naar aardgasvrij@zevenaar.nl. Bellen mag natuurlijk ook: (0316) 595 111.

Downloads

pdf Visie warmtetransitie gemeente Zevenaar (PDF, 1.87 MB) pdf Infographic warmtevisie (PDF, 383.46 KB)

Wat kunt u zelf doen

Het realiseren van de ambitie van Zevenaar om in 2040 aardgasvrij te gaan wonen en werken doen we samen. Het kan zijn dat de gemeente de komende jaren nog geen concrete plannen heeft voor uw wijk. U hoeft uiteraard niet te wachten om uw woning te verduurzamen. U kunt hier al mee beginnen, door het in stapjes te doen, of misschien al volledig over te stappen op een alternatief. Dit kan het geval zijn als u bijvoorbeeld gaat verbouwen of verhuizen. Denk aan uw woning goed isoleren, zelf energie opwekken (bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen), de CV ketel vervangen of overstappen op elektrisch koken.

Meer informatie en tips kunt u vinden via het Energieloket Zevenaar, Milieu Centraal en de landelijke campagne 'Iedereen doet wat'.

Subsidie en financiering

Subsidie of financiering nodig om zaken te kunnen uitvoeren? Kijk voor meer informatie op het Energieloket Zevenaar. Op deze website zijn alle mogelijkheden op een rij gezet.