Agenda informatieve raadsbijeenkomsten

De gemeenteraad vergadert één keer in de maand op woensdagavond, maar nooit in de schoolvakanties. Twee weken voor de raadsvergadering vinden er op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond commissievergaderingen plaats. Eén keer in de maand vindt er een informatieve raadsbijeenkomst plaats, die meestal openbaar is. Op deze avond vindt ook de inspraakavond plaats.

Benieuwd naar de agenda van de informatieve raadsbijeenkomsten? Alle informatie is te vinden in het raadsinformatiesysteem iBabsexterne-link-icoon