Inspraak

De gemeenteraad vergadert één keer in de maand op woensdagavond, maar nooit in de schoolvakanties. Twee weken voor de raadsvergadering vinden er op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond commissievergaderingen plaats. De commissie Samenleving vergadert op dinsdagavond, de commissie Ruimte op woensdagavond en de commissie Middelen op donderdagavond. In deze commissievergaderingen worden stukken voor de raadsvergadering voorbereid. U kunt inspreken voorafgaand aan een commissievergadering.

De starttijd voor inspreken is altijd 19.30 uur. U kunt inspreken om aandacht te vragen voor een idee, een probleem of om uw wensen aan de raad kenbaar te maken.

Zijn er meerdere sprekers? Dan kan het zijn dat uw inspraak iets later start. Wilt u weten op welke data de commissievergaderingen plaatsvinden? Bekijk dan de kalenderexterne-link-icoon. Wilt u meer weten over het inspreken, lezen wat de ‘spelregels’ zijn of uzelf aanmelden? Kijk dan op de pagina 'Uw invloed'.