Agenda commissievergaderingen

De gemeente Zevenaar heeft drie commissies: de commissie Middelen, de commissie Ruimte en de commissie Samenleving. De gemeenteraad vergadert één keer in de maand op woensdagavond, maar nooit in de schoolvakanties. Twee weken voor de raadsvergadering vinden er op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond commissievergaderingen plaats. De commissie Samenleving vergadert op dinsdagavond, de commissie Ruimte op woensdagavond en de commissie Middelen op donderdagavond.

De vergaderkalender is te bekijken in het raadsinformatiesysteem iBabsexterne-link-icoon.