Agenda gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert één keer in de maand op woensdagavond, maar nooit in de schoolvakanties.

De vergaderkalender is te bekijken in het raadsinformatiesysteem iBabsexterne-link-icoon