Raadsleden

Om de 4 jaar kiezen de inwoners van de gemeente Zevenaar een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad van Zevenaar telt 27 raadsleden uit 11 fracties (partijen in de raad). De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.

Raadsleden

In het raadsinformatiesysteem iBabsexterne-link-icoon kunt u zien welke raadsleden er in de gemeenteraad zitten en hoe zij over bepaalde onderwerpen hebben gestemd. 

Alles over de gemeenteraad en commissies

Informatie over de vergaderkalender, vergaderstukken en overige documenten zoals moties, amendementen en raadsvragen, samenstelling van de gemeenteraad en de raadscommissies (wie is wie), taken, veelgestelde vragen (vraagbaak), besluiten en stemmingen en contactinformatie vindt u in het raadsinformatiesysteemexterne-link-icoon.

Wilt u een vergadering bijwonen of online bekijken? Dat kan. Lees meer op de pagina Vergadering live volgen of terugkijken

Gemeenteraad februari 2023

Video: wat doet een raadslid?

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.