adult iconUw invloed

Wilt u bij de gemeenteraad aandacht vragen voor een onderwerp? Wilt u uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen in de gemeenteraad.

Inspraak raadscommissies

De gemeenteraad betrekt de inwoners van Zevenaar graag bij het maken van besluiten. Daarom kunt u de commissie- en raadsleden toespreken over een bepaald onderwerp. U hoeft geen inwoner van Zevenaar te zijn om in te kunnen spreken. U kunt inspreken over een geagendeerd onderwerp, maar ook over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Er zijn een aantal spelregels aan het inspreken verbonden. Deze leggen we graag verder uit.

Waarover kan ik inspreken?

U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda van een commissie staan, of over een onderwerp dat niet op de agenda staat. In principe kunt u dus overal het woord over voeren.
Bedenk vooraf goed of het onderwerp wel echt bij de gemeenteraad hoort. Uitvoerende zaken zoals beschikkingen, vergunningen en het schoonhouden van de straat, liggen bijvoorbeeld bij het college van burgemeester en wethouders. Ook spreekt de gemeenteraad zich (meestal) niet uit over provinciale en landelijke politiek.

Twijfelt u of een onderwerp geschikt is voor inspraak? Dan kunt u dit altijd navragen bij de raadsgriffie.

Vergadermomenten van de commissies

U kunt inspreken voorafgaand aan een commissievergadering. In deze commissievergaderingen worden stukken voor de raadsvergadering voorbereid. De starttijd voor inspreken is altijd 19.30 uur.  Zijn er meerdere sprekers? Dan kan het zijn dat uw inspraak iets later start.

Er zijn drie raadscommissies, die ieder op een andere avond vergaderen:

Wilt u weten op welke data de commissievergaderingen plaatsvinden? Kijk dan op de kalender.

Aanmelden

Wilt u inspreken bij een commissievergadering? Meld u zich dan aan via griffie@zevenaar.nl. U kunt ook bellen naar 0316  595 111 en vragen naar de griffie. Uw aanmelding moet uiterlijk op maandag 12 uur voorafgaand aan de commissievergadering bij de griffie binnen zijn.  

Voor de inspraak

Wij vragen u om uw inspraaktekst voor de inspraakavond  te mailen naar griffie@zevenaar.nl. Zo kunnen de raads- en commissieleden zich alvast voorbereiden. U kunt de tekst ook vooraf  of na de inspraak aan de commissiegriffier geven. Uw inspraaktekst wordt aan de vergaderstukken en het videoverslag toegevoegd. De commissie- en raadsleden kunnen uw inspraak dan nog doorlezen en hier eventueel over doorpraten tijdens de commissievergadering. 

Wilt u een presentatie geven tijdens de inspraakavond? Dat kan! Mail de presentatie dan op de dag van uw inspraak vóór 15:00 naar griffie@zevenaar.nl. Zo kunnen we de presentatie nog even testen.

Tijdens de inspraak

  • Wij vragen u om uiterlijk 19.15 uur aanwezig te zijn in de raadzaal in het gemeentehuis. U kunt in de raadzaal plaatsnemen op de publieke tribune.
  • De voorzitter bepaalt de spreektijd. Meestal heeft u vijf minuten de tijd. Houd uw inbreng kort en bondig en ga niet in op punten die al bekend zijn bij de commissie- en raadsleden.
  • De voorzitter nodigt u uit om plaats te nemen op de plek voor insprekers en geeft u het woord.
  • Blijf na uw inspraak even zitten. De raads- en commissieleden krijgen de mogelijkheid om verhelderende vragen te stellen en het gesprek met u aan te gaan. Meestal doen commissie- en raadsleden dit per fractie.
  • Na de inspraak en de beantwoording van eventuele vragen kunt u weer plaatsnemen op de publieke tribune.

Na de inspraak

Van zowel de inspraak als de commissievergadering wordt een videoverslag  gemaakt. Deze publiceren we - samen met uw inbreng als u deze heeft aangeleverd - op de website.

Privacy (AVG)

Let op: de openbare vergadering (waaronder het spreekrecht) wordt rechtstreeks uitgezonden in beeld en geluid en blijft als archief bewaard.