Contact met de gemeenteraad

Wilt u bij de gemeenteraad aandacht vragen voor een onderwerp? Wilt u uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen in de gemeenteraad.

Inspreken

U kunt voorafgaand aan een commissievergadering inspreken om aandacht te vragen voor een idee, een probleem of om uw wensen aan de raad kenbaar te maken. U kunt zich hier voor aanmelden via het aanmeldformulierexterne-link-icoon. Meer informatie vindt u op de pagina Inspreken bij de gemeenteraad.

Brief aan de raad

Wilt u een onderwerp, idee of probleem onder de aandacht aan van de raad brengen? Stuur dan een bericht naar de griffie. Dit kan per mail of per post.

Mail: griffie@zevenaar.nl
Post:
Gemeente Zevenaar
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 10
6900 AA  ZEVENAAR

We plaatsen uw brief als ingekomen stuk op de agenda van de raad op internet. Uw persoonsgegevens worden verborgen. Uw brief wordt als mededeling aan de raad voorgelegd of doorgezet naar het college voor beantwoording.

Petitie

Een petitie is een lijst met handtekeningen van inwoners, die iemand op eigen initiatief kan aanbieden aan het bestuur. Met een petitie kunt u laten zien dat veel mensen het met u eens of oneens zijn over een bepaald onderwerp in de gemeente Zevenaar.

Voor informatie over het aanbieden van een petitie kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@zevenaar.nl.

Burgerinitiatief

Heeft u een concreet plan voor uw straat, buurt, wijk of stad? Wilt u bijvoorbeeld verkeersdrempels in uw wijk? Of meer sportvoorzieningen in de stad? En heeft u een besluit van de gemeenteraad nodig om uw plan uit te voeren? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Er gelden wel een paar spelregels:

  • U bent inwoner van Zevenaar.
  • U bent minimaal 16 jaar oud.
  • U mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen (dit geldt niet voor 16- en 17-jarigen).
  • U hebt voldoende handtekeningen verzameld: van minimaal 50 mensen.
  • Uw plan is niet al in de gemeenteraad behandeld, mag niet over privézaken gaan en mag niemand schade toebrengen.
  • Als uw plan op de agenda van de gemeenteraad staat, krijgt u een uitnodiging om uw plan toe te lichten. Wanneer de gemeenteraad een besluit over uw plan heeft genomen, krijgt u daarover een brief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie.

Contact met raadslid of fractie

Wilt u direct contact opnemen met een raadslid of met de fractie? Dat kan. In het raadsinformatiesysteem vindt u de contactinformatieexterne-link-icoon.

Hoorzitting

Als de gemeenteraad meer informatie wil van inwoners of instellingen, kan hij een hoorzitting organiseren. Daar kunnen inwoners, instellingen of andere betrokkenen hun mening geven. Meestal worden zij persoonlijk uitgenodigd. De raadsleden kunnen vragen stellen en discussiëren
Wanneer de gemeenteraad een hoorzitting organiseert, vindt u dit in de raadskalender en in de Zevenaar Post.

Niet eens met besluit

Niet eens met een besluit dat de gemeenteraad heeft genomen? In sommige gevallen kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen.

Alles over de gemeenteraad en commissies

Informatie over de vergaderkalender, vergaderstukken, samenstelling, taken, veelgestelde vragen, besluiten en stemmingen, contactinformatie vindt u in het raadsinformatiesysteemexterne-link-icoon.