default iconRekenkamer

Met ingang van 1 april 2023 heeft de gemeente Zevenaar een Rekenkamer in plaats van een Rekenkamercommissie. Daartoe heeft de gemeenteraad op 29 maart 2023 besloten. De Rekenkamer bestaat uit drie leden en is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Wat doet de Rekenkamer?

De Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente. Ze controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of de gemeente het geld goed heeft uitgegeven. De Rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt, wel kan de gemeenteraad de Rekenkamer vragen om iets te onderzoeken.

Leden van de Rekenkamer

De Rekenkamer bestaat uit drie externe leden, waaronder de voorzitter. Daarnaast is er een ambtelijk secretaris aangesteld. In het raadsinformatiesysteem iBabs kunt u zien wie er in de Rekenkamer zitten.