Schriftelijke vragen

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit zijn vragen over actuele en relevante onderwerpen die niet op de agenda van de raad staan. De beantwoording moet binnen 30 dagen plaatsvinden.

Schriftelijke vragen

Het overzicht van de ingediende schriftelijke vragen is te bekijken via het raadsinformatiesysteem iBabsexterne-link-icoon