informal-care iconSamenstelling en contact

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad, de commissies en individuele raads- en commissieleden.

Contactgegevens raadsgriffie

De raadsgriffie van de gemeente Zevenaar bestaat uit Inge van Dijk (griffier), Roelien Heemsbergen (raadsadviseur/ plaatsvervangend griffier), Chiel Claassen (junior raadsadviseur) en Ellen Hondelink-Rinsma (commissiegriffier/ algemeen secretaris). De griffier Inge van Dijk is vanaf 1 maart 2023 tijdelijk afwezig. Zij wordt t/m 15 juli 2023 vervangen door Mirjam van Bergen (interim-griffier). Op de profielpagina's vindt u alle contactgegevens. Het algemene e-mailadres van de raadsgriffie is griffie@zevenaar.nl