Samenstelling en contact

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad, de commissies en individuele raads- en commissieleden.

Contactgegevens raadsgriffie

De raadsgriffie van de gemeente Zevenaar bestaat uit Corrie Steenbergenexterne-link-icoon (griffier), Dianne Vriezenexterne-link-icoon (plaatsvervangend griffier/raadsadviseur), Chiel Claassenexterne-link-icoon (junior raadsadviseur) en Ellen Hondelink-Rinsmaexterne-link-icoon (commissiegriffier/ algemeen secretaris). Op de profielpagina's vindt u alle contactgegevens. Het algemene e-mailadres van de raadsgriffie is griffie@zevenaar.nl