Samenstelling en contact

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad, de commissies en individuele raads- en commissieleden.

Contactgegevens raadsgriffie

De raadsgriffie van de gemeente Zevenaar bestaat uit Inge van Dijk (griffier), Roelien Heemsbergen (raadsadviseur/ plaatsvervangend griffier) en Ellen Hondelink-Rinsma (commissiegriffier/ algemeen secretaris). Op de profielpagina's vindt u alle contactgegevens. Het algemene e-mailadres van de raadsgriffie is griffie@zevenaar.nl