Presidium

Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters van de partijen uit de gemeenteraad. Het presidium maakt afspraken over de orde tijdens de vergadering en bespreekt hoe de raad met elkaar samenwerkt. De burgemeester (voorzitter van de raad) en griffier zijn hier altijd bij aanwezig.

Samenstelling presidium en notulen

Benieuwd wie er in het presidium zitten? Kijk voor meer informatie in het raadsinformatiesysteem iBabsexterne-link-icoon. De notulen van het presidium zijn ook te bekijken via iBabsexterne-link-icoon