Exploitatievergunning

Wilt u een horecaonderneming starten of overnemen? Dan heeft u heeft een exploitatievergunning nodig. Het is niet toegestaan om een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning.

Wanneer een exploitatievergunning?

U heeft een exploitatievergunning nodig als:

 • u bijvoorbeeld een café, restaurant, snackbar, afhaalbedrijf, ijssalon wilt starten of overnemen.
 • u een bestaande horecazaak van binnen verbouwt.
 • de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV.
 • er een andere eigenaar komt of de ondernemers of bestuurders wijzigen.

Aanvragen

Een horeca-exploitatievergunning vraagt u online aan met DigiD of eHerkenning.

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Wij doen een Bibob-onderzoek bij uw aanvraag. Met dit onderzoek controleren wij de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn.

De gemeente kan daarbij hulp krijgen van de Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) en het Landelijk Bureau Bibob (LBB).

Aanvraagformulieren

U moet een volledig ingevuld Bibob-vragenformulier, inclusief bijlagen, inleveren. Is de aanvraag niet volledig? Dan krijgt u voldoende tijd om aanvullende stukken in te leveren (termijn 2 tot 4 weken). Ontvangen wij de gevraagde stukken niet op tijd? Dan behandelen wij uw aanvraag niet meer.

U kunt de volledig ingevulde en ondertekende Bibob-formulieren en bijbehorende bijlagen mailen naar bibob@zevenaar.nl.

U kunt hier de vastgestelde beleidsregels Wet Bibobexterne-link-icoon vinden.

Andere vergunningen

Wat stuurt u mee?

 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • recente plattegrond van de inrichting (schaal 1:100) met vermelding van de functie van elke ruimte, de afmetingen en oppervlakten in m²
 • kopie huur-, koop- of pachtovereenkomst van het pand
 • als de vergunning wordt aangevraagd door een rechtspersoon: een kopie akte van de rechtspersoon
 • kopie uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand) van de inschrijving van de onderneming

Van alle ondernemers of bestuurders en leidinggevenden:

 • kopie geldig legitimatiebewijs (ID of paspoort, geen rijbewijs)
 • kopie arbeidsovereenkomst door twee partijen ondertekend
 • Let op: als u geen alcoholvergunning aanvraagt, dan hebben wij een 'verklaring leidinggevende exploitatievergunning' nodig.

Eventueel:

 • veiligheidsplan (informeer bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving of u dit nodig heeft)

Eisen aan ondernemer(s), bestuurder(s) en leidinggevende(n)

 • minimaal 21 jaar
 • staat niet onder curatele
 • niet van slecht levensgedrag (de gemeente vraagt advies op bij politie en justitie)

Tijdens de openingstijden van van het horecabedrijf moet er altijd minimaal 1 leidinggevende aanwezig zijn.

Wijzigen leidinggevende

U heeft al een exploitatievergunning. Op deze vergunning staat de leidinggevende vermeld. Een wijziging van leidinggevende(n) moet u doorgeven aan de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe exploitatievergunning aan te vragen. U moet wel een 'melding wijziging leidinggevende' doen. Uw gegevens worden dan aangepast op het aanhangsel van uw exploitatievergunning.

Wat stuurt u mee?

 • volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren
 • kopie geldig legitimatiebewijs (ID-kaart of paspoort)
 • kopie arbeidsovereenkomst door twee partijen ondertekend

Wanneer krijg ik bericht?

Meestal beslissen wij binnen 8 weken op uw aanvraag (gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag ontvangen). De tijd die u eventueel gebruikt om uw aanvraag aan te vullen, tellen we bij deze 8 weken op. In sommige gevallen verlengen wij daarna de termijn nog met maximaal 6 weken.

De voorschriften en beperkingen die in de gemeente Zevenaar gelden, staan in de Algemene Plaatselijke Verordening 2023externe-link-icoon.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag moet u kosten (leges) betalen. Wij versturen de factuur nadat de vergunning is verleend. Deze kosten worden ook in rekening gebracht als we een aanvraag moeten weigeren.

AanvraagKosten
Exploitatievergunning€ 435,75
Melding wijziging leidinggevende(n)€ 213,20

Horecaconvenant

Het convenant 'Veilig Uitgaan in Zevenaar' is in maart 2022 vastgesteld. Het convenant is overeengekomen door samenwerkende horecaondernemers in Zevenaar (georganiseerd in Koninklijke Horeca Nederland), de politie en de gemeente. In het convenant zijn afspraken gemaakt over sluitingstijden, afval, vandalisme, alcohol (en toepassing van wet- en regelgeving), glasoverlast, geluidoverlast, huis- en gedragsregels, ordehandhaving en communicatie.

U kunt als (nieuwe) horecaondernemer in de gemeente Zevenaar deelnemen aan het convenant Veilig Uitgaan in Zevenaar door de verklaring van deelnameexterne-link-icoon in te vullen. Het convenant kunt u hier opvragenexterne-link-icoon.

U stopt als ondernemer

Stopt u als ondernemer? Dan horen wij dit graag binnen 1 week na het moment van stoppen. U kunt een e-mail sturen naar vergunningen@zevenaar.nl.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via (0316) 595 111.

U vindt alle wet- en regelgeving van de gemeente Zevenaar op Overheid.nlexterne-link-icoon.