Terrasvergunning

Wilt u als ondernemer een terras exploiteren bij u horecaonderneming? Dan heeft u een exploitatievergunning voor een terras nodig. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt uw terras op gemeentegrond? Dan betaalt u precariobelasting. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van de openbare grond.

Aanvraag

De exploitatievergunning voor een terras wordt verleend voor 4 jaren. Na 4 jaren moet u een nieuwe aanvraag indienen. Een terrasvergunning vraagt u online aan met DigiD of eHerkenning.

Terrasmeubilair

Het terrasmeubilair moet verplaatsbaar zijn en mag niet zwaarder zijn dan 25 kilo. 

Parasols

De afmetingen van de parasols zijn groter dan een standaarddoorsnee van 3 meter en kleiner dan 5 x 5 meter. De parasols mogen niet in de straat worden verankerd zonder toestemming en vergunning van de gemeente. 

Terrasschermen

De terrasschermen zijn toegestaan tot 1.90 meter hoog. Vanaf 1 meter moeten de schermen doorzichtig zijn. Voor het verankeren van parasols en terrasschermen heeft u vooraf toestemming van de brandweer nodig.

Wat is er nodig bij de aanvraag?

  • Volledig ingevulde aanvraag
  • Kopie geldig legitimatiebewijs van de aanvrager(s) (ID of paspoort, geen rijbewijs)
  • Een plattegrond / situatietekening (schaal 1:100) van het gewenste terras(sen). Hierop moeten de volgende details aangegeven worden: bomen, bebouwing (in de omgeving), eventuele omliggende terrassen, lichtmasten, parasols (inclusief afmetingen), stoelen, banken, tafels, bloem- en plantenbakken, terrasschermen (inclusief afmetingen), elektrische verlichting, verwarmingstoestellen, borden, terrashaarden en locatieopslag
  • Kleurenfoto’s van het gewenste terrasmeubilair (stoelen, banken, tafels, parasols, bloem- en plantenbakken, elektrische verlichting, verwarmingstoestellen, borden, terrashaarden en terrasschermen)

Wanneer krijg ik bericht?

Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken op uw aanvraag (gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag ontvangen). De tijd die u eventueel gebruikt om uw aanvraag aan te vullen, wordt bij deze 8 weken opgeteld. In sommige gevallen verlengen wij daarna de termijn nog met maximaal 6 weken.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag moet u kosten (leges) betalen. Deze kosten worden ook in rekening gebracht als een aanvraag moet worden geweigerd. De factuur wordt verstuurd nadat de vergunning is verleend. De kosten bedragen (in 2024) € 65,80.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via (0316) 595 111.