permits iconTerrasvergunning

Wilt u als ondernemer een terras exploiteren bij u horecaonderneming? Dan heeft u een exploitatievergunning voor een terras nodig. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt uw terras op gemeentegrond? Dan betaalt u precariobelasting. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van de openbare grond.

Aanvraag

De exploitatievergunning voor een terras wordt verleend voor 4 jaren. Na 4 jaren moet u een nieuwe aanvraag indienen. Een terrasvergunning vraagt u online aan met DigiD of eHerkenning.

Bij een natuurlijke persoon: bijvoorbeeld eenmanszaak, vennootschap onder firma(vof):

Bij een rechtspersoon: bijvoorbeeld besloten vennootschap(b.v.), naamloze vennootschap(n.v.):

Terrasmeubilair

Het terrasmeubilair moet verplaatsbaar zijn en mag niet zwaarder zijn dan 25 kilo. 

Parasols

De afmetingen van de parasols zijn groter dan een standaarddoorsnee van 3 meter en kleiner dan 5 x 5 meter. De parasols mogen niet in de straat worden verankerd zonder toestemming en vergunning van de gemeente. 

Terrasschermen

De terrasschermen zijn toegestaan tot 1.90 meter hoog. Vanaf 1 meter moeten de schermen doorzichtig zijn. Voor het verankeren van parasols en terrasschermen heeft u vooraf toestemming van de brandweer nodig.

Wat is er nodig bij de aanvraag?

  • Volledig ingevulde aanvraag
  • Kopie geldig legitimatiebewijs van de aanvrager(s) (ID of paspoort, geen rijbewijs)
  • Een plattegrond / situatietekening (schaal 1:100) van het gewenste terras(sen). Hierop moeten de volgende details aangegeven worden: bomen, bebouwing (in de omgeving), eventuele omliggende terrassen, lichtmasten, parasols (inclusief afmetingen), stoelen, banken, tafels, bloem- en plantenbakken, terrasschermen (inclusief afmetingen), elektrische verlichting, verwarmingstoestellen, borden, terrashaarden en locatieopslag
  • Kleurenfoto’s van het gewenste terrasmeubilair (stoelen, banken, tafels, parasols, bloem- en plantenbakken, elektrische verlichting, verwarmingstoestellen, borden, terrashaarden en terrasschermen)

Wanneer krijg ik bericht?

Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken op uw aanvraag (gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag ontvangen). De tijd die u eventueel gebruikt om uw aanvraag aan te vullen, wordt bij deze 8 weken opgeteld. In sommige gevallen verlengen wij daarna de termijn nog met maximaal 6 weken.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag moet u kosten (leges) betalen. Deze kosten worden ook in rekening gebracht als een aanvraag moet worden geweigerd. De factuur wordt verstuurd nadat de vergunning is verleend. De kosten bedragen (in 2023) € 61,20.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via (0316) 595 111.