Eigen trouwlocatie

U kunt zelf kiezen waar u trouwt. Misschien wilt u trouwen op een plek waar u een bijzondere herinnering aan heeft. Dat kan als de locatie voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Goed om te weten

U neemt eerst contact op met uw eigen locatie om een reservering te maken of een optie te nemen.
Bespreek met de locatiebeheerder of de locatie aan de voorwaarden voldoet. 
Bij de melding voorgenomen huwelijk of partnerschap bevestigt u dat de locatie voldoet. 

U reserveert dus op 2 plaatsen de datum en u betaalt vooraf 2 rekeningen (de huur van de locatie en de huwelijksvoltrekking door de gemeente).

Voorwaarden

Criteria en richtlijnen waaraan een trouwlocatie moet voldoen:

 1. Het pand moet voor een ieder toegankelijk zijn.
 2. Onder pand wordt eveneens de tuin van een woning begrepen.
 3. De openbaarheid moet gewaarborgd zijn.
 4. De locatie dient plaats te bieden aan een gezelschap van ten minste 30 personen.
 5. De eigenaar van de locatie moet de gewenste ruimte beschikbaar stellen.
 6. De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare ore of de goede zeden.
 7. Het mag niet om een kerk of andersoortig gebedshuis gaan.
 8. De veiligheid van de bezoekers moet zijn gegarandeerd
 9. Er worden geen kosteloze huwelijken of geregistreerde partnerschappen voltrokken.
 10. Het huwelijk of geregistreerd partnerschap vindt plaats op tijdstippen die ook gelden voor huwelijken en geregistreerde partnerschappen die in de trouwzaal worden voltrokken tenzij de ambtenaar akkoord gaat met een ander tijdstip.
 11. Het Bruidspaar is verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van de locatie.
 12. Indien de eigenaar/beheerder een vergoeding vraagt voor het gebruik van de locatie komt deze vergoeding in het geheel voor rekening van het bruidspaar.
 13. Een locatie dient:

  a. Op eenvoudige wijze vrij toegankelijk te zijn, ook voor mindervaliden;
  b. Voorzien te zijn van voldoende stoelen en daarnaast van een tafel en/of lessenaar voor de trouwambtenaar;
  c. Voldoende verlicht en verwarmd te zijn;
  d. Voorzien te zijn van voldoende sanitaire voorzieningen;
  e. Apart van de trouwlocatie voorzien te zijn van een (afsluitbare) ruimte met spiegel waar de trouwambtenaar zich kan omkleden en persoonlijke bezittingen kan opbergen;
  f. Voorzien te zijn van beschermende maatregelen tegen zon en regen als het een openluchtlocatie betreft;

 14. De eigenaar/beheerder van de locatie:

  a. Gaat ermee akkoord dat de gemeente niet aansprakelijk is voor enig letsel, hoe dan ook genaamd en waaronder ook de wettelijke aansprakelijkheid aan of vanwege aanwezige personen en/of schade, hoe ook genaamd, aan het pand en/of aan het interieur.
  b. Zorgt ervoor dat de (bijzondere) ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk c.q. het geregistreerde partnerschap onverstoord kan sluiten;
  c. Zorgt ervoor dat voor en gedurende de plechtigheid geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt c.q. genuttigd.